Nieuws

Mechelse Pleinmakers
  • 18 maart 2020

De Mechelse Pleinmakers

Sociale woningen zijn overal in Vlaanderen te vinden, van de kleinste gemeente tot in de grootste stad. In de grotere Vlaamse steden zijn ze zelfs geconcentreerd in heuse sociale woonwijken. De stad Mechelen is hier geen uitzondering op.
In den Heerd Sint-Pieters Brugge
  • 18 maart 2020

Sint-Pieters Brugge, een buurt in beweging

In het kader van de eerste oproep Investeringen in Sociale Infrastructuur 2017 kende het Vlaams Stedenbeleid aan het project ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’ een subsidie van 452.400 euro toe.
tegengeluiden
  • 6 februari 2020

Studiedag maatschappelijke tegengeluiden op 23 maart 2020

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en het Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering) jnodigen ou uit voor de studiedag en toonmoment van Maatschappelijke Tegengeluiden.
Smart Flanders
  • 18 maart 2020

Steden worden eigenaar van data

Onlangs kwam in het nieuws dat de Stad Leuven zelf eigenaar wordt van data die voortvloeien uit diensten aan de stad.
klimaattafels
  • 12 maart 2020

Projectoproep lokale klimaatactie

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een projectoproep lokale klimaatactie om steden en gemeenten financieel te
netwerk
  • 23 januari 2020

Vlaams Open City Architectuur (VLOCA)

De Vlaamse Regering kende op 20 december 2019 op voorstel van Vlaams minister Bart Somers een projectsubsidie van 850.000 euro toe aan Imec en VITO voor de ontwikkeling van een Vlaams Open City Architectuur (VLOCA).
City Deals werkveradering
  • 18 maart 2020

Nederland beloond voor Agenda stad en City Deals

Op maandag 4 november 2019 mocht het Nederlandse team van Agenda Stad trots een Europees Best Practice Certificate in ontvangst nemen. De City Deals van de Agenda Stad behaalden deze prijs samen met enkele andere laureaten in de categorie “Nieuwe oplossingen voor complexe uitdagingen”.
Taxi
  • 10 maart 2020

Exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

Op 1 januari 2020 werd het uitvoeringsbesluit bij het Taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer van kracht.
Keerdok Mechelen
  • 23 januari 2020

Projectsubsidies 2019

Er werden 12 dossiers ingediend voor  projectsubsidie binnen de oproep 2019 naar stadsvernieuwing. Aan vier projecten werd een subsidie toegekend voor in totaal 8.130.000 euro. 
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad