Nieuws

cyberveilige gemeenten
  • 30 april 2020

Cyberveilige gemeenten

Informatieveiligheid verdient als thema voortdurend aandacht in elke organisatie, ook in de lokale besturen. Zeker ook nu, tijdens de COVID-19-pandemie, is deze aandacht nodig.
Smart Flanders
  • 18 maart 2020

Steden worden eigenaar van data

Onlangs kwam in het nieuws dat de Stad Leuven zelf eigenaar wordt van data die voortvloeien uit diensten aan de stad.
klimaattafels
  • 12 maart 2020

Projectoproep lokale klimaatactie

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert een projectoproep lokale klimaatactie om steden en gemeenten financieel te
Buda Kortrijk - mei 2015
  • 22 april 2020

Oproep stadsvernieuwing 2020

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers lanceert vandaag de oproep 2020 voor de aanvraag van concept- en projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten.
City Deals werkveradering
  • 18 maart 2020

Nederland beloond voor Agenda stad en City Deals

Op maandag 4 november 2019 mocht het Nederlandse team van Agenda Stad trots een Europees Best Practice Certificate in ontvangst nemen. De City Deals van de Agenda Stad behaalden deze prijs samen met enkele andere laureaten in de categorie “Nieuwe oplossingen voor complexe uitdagingen”.
Taxi
  • 10 maart 2020

Exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

Op 1 januari 2020 werd het uitvoeringsbesluit bij het Taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer van kracht.
Mechelse Pleinmakers
  • 18 maart 2020

De Mechelse Pleinmakers

Sociale woningen zijn overal in Vlaanderen te vinden, van de kleinste gemeente tot in de grootste stad. In de grotere Vlaamse steden zijn ze zelfs geconcentreerd in heuse sociale woonwijken. De stad Mechelen is hier geen uitzondering op.
In den Heerd Sint-Pieters Brugge
  • 18 maart 2020

Sint-Pieters Brugge, een buurt in beweging

In het kader van de eerste oproep Investeringen in Sociale Infrastructuur 2017 kende het Vlaams Stedenbeleid aan het project ‘Rond den Heerd Sint-Pieters Brugge’ een subsidie van 452.400 euro toe.
tegengeluiden
  • 6 februari 2020

Studiedag maatschappelijke tegengeluiden op 23 maart 2020

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en het Agentschap Binnenlands Bestuur (Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering) jnodigen ou uit voor de studiedag en toonmoment van Maatschappelijke Tegengeluiden.
twitter thuis in de stad slideshare thuis in de stad flipboard thuis in de stad YouTube thuis in de stad