Minister Homans reikt ‘Slim in de Stad-prijs 2017’ uit

  • 5 maart 2018

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) reikte vandaag de ‘Slim in de Stad-prijs’ uit aan twee innoverende concepten die de stedelijke uitdagingen aanpakken. Mechelen ontvangt voor ‘Nachtraven’ 100.000 euro en Kortrijk ontvangt voor de ‘Smart city tool box’ 50.000 euro. “Met de ‘Slim in de Stad-prijs’ willen we Vlaamse centrumsteden uitdagen om vernieuwende ideeën uit te werken rond technologie en hoe die kan bijdragen tot leefbare en duurzame steden”, aldus minister Homans.

De ‘Slim in de Stad-prijs’ wordt al voor de derde keer uitgereikt. Voor deze editie dienden verschillende Vlaamse centrumsteden in totaal 12 projecten in. De laureaten, Mechelen en Kortrijk, werden gekozen door een jury van experten en vertegenwoordigers van de steden.

“We zien het niveau van de inzendingen jaar na jaar stijgen. Ook dit jaar. De ingediende projecten zijn één voor één innovatief, vooruitdenkend en inspirerend om belangrijke stedelijke uitdagingen aan te pakken. Belangrijk hierbij is ook dat de steden en gemeenten sterk inzetten op samenwerking”, vertelt minister Homans.

Stad Mechelen – ‘Nachtraven’

De stad Mechelen zet met ‘Nachtraven’ in op een veilig uitgaansleven en zoekt, in samenwerking met de Mechelse jongeren, naar de beste technologie om het bestaande onveiligheidsgevoel in kaart te brengen en op te lossen. Mechelen wil hierbij sensoren én sociale netwerken gecombineerd gebruiken. Het doel is niet om jongeren te controleren, maar om hen mee te laten bepalen hoe de stad informatie moet capteren en analyseren. ‘Nachtraven’ wil daarbij verder gaan dan de huidige aanpak die vaak vooral gefocust is op het controleren via beveiligingscamera’s of toegangsregistratie. Uiteindelijk moet dit alles ertoe leiden dat jongeren bepaalde buurten tijdens het uitgaan minder gaan mijden uit een gevoel van onveiligheid.

Stad Kortrijk – ‘Smart city tool box’

De stad Kortrijk wil met een ‘smart city tool box’ verder bouwen aan een kernversterkend beleid en de stad op die manier nog aantrekkelijker maken om in te wonen, te werken en te winkelen. Door het gebruik van digitale sensoren, slimme camera’s en informatieschermen kiest Kortrijk resoluut voor een data-driven bestuur. Op die manier wil men bijvoorbeeld het verkeer toeleiden naar ondergronds (fiets)parkeren of de commerciële binnenstad versterken door het registreren van het aantal passanten en het bezoekersgedrag. Interessant is ook dat Kortrijk de ‘smart city tool box’ openstelt voor andere steden en gemeenten zodat geïnteresseerde besturen de ‘digitale gereedschapskist’ via een gedeeld platform mee kunnen vormgeven.

Smart city beleid

De ‘Slim in de Stad-prijs’ is geen op zichzelf staand initiatief maar vormt een onderdeel van een ruimer ondersteuningsbeleid. “De toenemende sterkte van de ingezonden concepten toont aan dat de kennis rond het Smart city beleid toeneemt en dat het Vlaamse ondersteuningsbeleid hierin wel degelijk rendeert”, besluit Liesbeth Homans.

Slim in de Stad-prijs 2017