Militair Hospitaal wordt groene stadslong

  • 28 juni 2012

In Antwerpen groeit vandaag een nieuwe, groene buurt. Op de 7,7 ha grote site van het voormalige Militair Hospitaal, in de buurt van het station van Berchem, moet tegen 2015 een nieuw stadsdeel verrijzen. Net zoals de Zoo en het Stadspark wordt 't GroenKwartier een belangrijke open ruimte in de stad.

In Antwerpen groeit vandaag een nieuwe, groene buurt. Op de 7,7 ha grote site van het voormalige Militair Hospitaal, in de buurt van het station van Berchem, moet tegen 2015 een nieuw stadsdeel verrijzen. Net zoals de Zoo en het Stadspark wordt 't GroenKwartier een belangrijke open ruimte in de stad.

Voor de herontwikkeling van dit stadsdeel ontving de Stad Antwerpen 2 miljoen euro uit het stadsvernieuwingsfonds. De stad investeert hiermee in de duurzame toegankelijkheid van de site en de aanleg van een openbaar domein van zeer hoge kwaliteit.

Vandaag is de realisatie van het stadsvernieuwingsproject zo goed als halfweg. Beel&Achtergael Architecten tekenden voor het masterplan, daarnaast waren ook Huiswerk Architecten en Office 360 betrokken voor belangrijke deelprojecten. Landschapsarchitect Michel Desvigne (Frankrijk) ontwierp de publieke ruimte.

Gesloten stadsdeel…

Het Militair Hospitaal was vroeger een erg afgesloten plek in de stad, net zoals andere militaire domeinen. Verschillende gebouwen op het terrein zijn intussen benoemd als monumenten: de paviljoenen, de kapel, het gebouw Generale Staf, het klooster en de stookplaats. Deze gebouwen bepalen mee de typische uitstraling van dit nieuwe Antwerpse stadsdeel.

… zet poorten open

Militair Hospitaal wordt groene stadslong

Het stadsvernieuwingsfonds ondersteunt in 't Groen Kwartier de aanleg van het publieke domein. 't Groen Kwartier wordt een echte oase van rust in de stad, op maat van voetgangers en fietsers. De wijk is door zijn ligging op wandelafstand van het station Antwerpen-Berchem optimaal ontsloten met het openbaar vervoer. Om het open karakter van de site zelf te bewaren, zijn er vier ondergrondse parkeergarages voor bewoners voorzien. Bovengronds werden slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen voor bezoekers voorzien.

Dat maakt het mogelijk om de open ruimte op de site vrij te houden en meer in te richten als een groene oase voor bewoners, fietsers en voetgangers. De site biedt op die manier ook voor de omliggende buurten een nieuw, fijnmazig netwerk van fietsassen en looproutes naar andere stadsdelen.

Het groene binnenterrein wordt een openbare stadstuin die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Jong en oud zullen er kunnen verpozen, wandelen en spelen. Meer dan 16.000m² open ruimte (ongeveer 2,5 voetbalvelden) wordt ingericht door landschapsarchitect Michel Desvigne. Meer dan 320 nieuwe (sier)fruitbomen en wintereiken zullen er een plek krijgen naast de bestaande paardenkastanjes, beuken en lindes. De verschillende hoogtes van de gekozen bomen zorgen voor een afwisselende beleving van het kwartier.

Sociaal en kindvriendelijk

Ten slotte subsidieert de VMSW ook de bouw van de sociale huur- en koopwoningen op de site. Deze woningen zijn verdeeld over verschillende bouwvolumes en architecturaal geïntegreerd in het geheel van de site. AG VESPA, het autonoom vastgoedbedrijf van de stad, kreeg bovendien de opdracht voor om op de site een kinderdagverblijf te realiseren. Dit nieuwe kinderdagverblijf biedt plaats aan 6 leefgroepen en speelt in op de groeiende noden in de buurt.

Het stadsvernieuwingsproject moet volledig gerealiseerd zijn tegen 2015.

>> Meer info over Antwerpen Militair Hospitaal.