Lancering thematische oproep stadsvernieuwing 2021

  • 23 april 2021

Jaarlijks trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Ook dit jaar lanceert de minister bevoegd voor stedenbeleid in het kader van stadsvernieuwing een thematische oproep . Een thematisch stadsproject is een kleinschalig en vernieuwend stadsproject, dat inspeelt op één of meerder e specifieke uitdagingen.  De oproep 2021 staat in het teken van de hittebestendige stad. Ook onze Vlaamse steden worden meer en meer geconfronteerd met klimaatproblemen die betrekking hebben op droogte, wateroverlast, luchtverontreiniging, extremere temperaturen in de zomer,. In deze oproep zoeken we naar creatieve oplossingen die steden (kunnen) nemen tegen de hitteHet is de bedoeling om vlot in te spelen op  deze uitdaging waarop nog geen afdoende antwoord wordt gegeven. Per project wordt maximaal 500.000 euro toegekend, die uitsluitend voor investeringen kunnen worden aangewend. Voor de realisatie is er maximaal 3 jaar tijd voorzien.

De oproep stelt deze hitte-problematiek centraal en nodigt de steden uit om projecten in te dienen die antwoorden bieden voor de volgende vragen:

  • Op welke manier kan werk worden gemaakt van nieuwe hittebestendige ontwerpen van de stad, van wijken en straten?
  • Welke infrastructurele ingrepen kunnen bijdragen aan een meer hittebestendige stad?
  • Wat moet de gewenste eindsituatie zijn en welke (zoveel als mogelijk “nature based”) maatregelen zijn er dan nodig?

Bijkomend hecht deze oproep belang aan de monitoring van het hitteprobleem:

  • Hoe kan de slimme stad het hitteprobleem op een effectieve manier monitoren, resulterend in effectieve maatregelen op het terrein?
  • Hoe kunnen de steden deze systemen in coproductie met andere actoren uitbouwen en de effectieve koppeling leggen naar een hittebeleid dat bouwt op de inzichten uit de monitoring?

Maatregelen zijn denkbaar op verschillende fronten: op het sociale vlak (o.a. in de zorg), binnenin gebouwen (koele binnenruimtes, zgn. gezonde gebouwen) en in de buitenruimte. Deze oproep richt zich in hoofdzaak op het hittebestendig inrichten van de bebouwde omgeving en het wegwerken van hittestress, op basis van door data onderbouwde infrastructurele ingrepen.

Meer informatie over deze thematische oproep vind je terug in de visietekst.

Deze oproep loopt tot 16 september 2021.