Lancering thematische oproep stadsvernieuwing 2020

  • 9 juni 2020

Voor de vierde keer lanceert de minister bevoegd voor stedenbeleid in het kader van stadsvernieuwing een thematische oproep . Jaarlijks trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Per project wordt maximaal 500.000 euro toegekend, die uitsluitend voor investeringen kunnen worden aangewend.  De oproep 2020 staat in het teken van de verbinding tussen stadsvernieuwing en data-gedreven digitalisering & transformatie in de steden. We mikken op kleinschalige, digitale en sociaal-gedreven innovatieve projecten ter versterking van de stedelijke economie. Voor de realisatie is er maximaal 3 jaar tijd voorzien. Het is de bedoeling om vlot in te spelen op nieuwe uitdagingen of op uitdagingen waarop nog geen afdoende antwoord wordt gegeven.

De oproep vindt plaats in de periode van de COVID 19 – pandemie. Een crisisperiode met effecten op de stad en die ook nieuw leven blaast in het debat over de positie van de stad; over hoe de stad er na Corona anders kan, zal of moet uitzien; de ruimtelijke indeling van de stad, de nabijheid van verschillende functies in stadswijken; het toegenomen thuiswerken; enzovoort. Dit is een debat dat zich nu verder uitkristalliseert en waar het instrument van de stadsvernieuwingssubsidies op inspeelt. 

Meer informatie over deze thematische oproep vind je terug in de visietekst.
Deze oproep loopt tot 10 september 2020.

 

Documenten thematische oproep 2020: 'verbinding tussen stadsvernieuwing en data-gedreven digitalisering & transformatie'