Lancering jeugdmonitor: een stem voor kinderen & jongeren

  • 25 september 2017

Monitoringsinstrumenten zoals de stads- en gemeentemonitor helpen steden en gemeenten een duidelijk beeld te schetsen van de brede omgeving waarin zij zich bevinden. Deze instrumenten geven doorgaans echter geen expliciete stem aan kinderen en jongeren, terwijl hun opinie een belangrijke bron van informatie kan opleveren over de kindvriendelijkheid van een stad of gemeente. Om deze lacune op te vullen, ontwikkelde de Vlaamse Overheid de jeugdmonitor; een online bevragingstool om kinderen en tieners te bevragen.

Drie thema’s, drie leeftijdsgroepen

De jeugdmonitor geeft steden en gemeenten de kans om kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar te bevragen. Hoe zij de stad, buurt of gemeente percipiëren en beleven, waar zij nood aan hebben en waar zij het liefst vertoeven, kan belangrijke informatie leveren voor een kind- en gezinsvriendelijk beleid. De tool is opgebouwd rond drie thema’s:

  • Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden;
  • Mijn school en hobby’s;
  • Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt.

Steden, gemeenten en de VGC kunnen zelf kiezen over welk thema ze een bevraging opzetten en welke leeftijdsgroep wordt bevraagd. Hiernaast kan ook het grondgebied van de bevraging worden aangepast. Er kan worden gekozen om de volledige stad of gemeente te bevragen, maar ook een focus op een specifieke deelgemeente of wijk is mogelijk.

Gebruik & toepassing

Twee verschillende handleidingen bieden ondersteuning om de jeugdmonitor op een kwaliteitsvolle manier te gebruiken. Een eerste handleiding voor de steden, gemeenten en VGC geeft meer informatie aan lokale besturen over het correct inzetten van de jeugdmonitor, het bereiken van voldoende kinderen en tieners, het correct interpreteren van de resultaten… Een tweede, aparte handleiding richt zich tot de begeleiders die de bevraging effectief afnemen in klassen of andere groepen.

Na de bevraging zijn de resultaten onmiddellijk raadpleegbaar in een overzichtelijk pdf-document met tabellen en diagrammen. Deze informatie kan worden gebruikt als input voor het jeugdbeleid van een stad of gemeente. Steden en gemeenten die verder aan de slag willen met de gegevens, kunnen ook de ruwe data opvragen.

Meer informatie?

De online bevragingstool, de vragenlijsten en de twee handleidingen kan je terugvinden op de website van de jeugdmonitor.

Ga naar

De online bevragingstool, de vragenlijsten en de twee handleidingen kan je terugvinden op de website van de jeugdmonitor.