Kuregem - De verbindende kracht van speelkoffers

  • 21 april 2017

Op 29 maart 2017 trapte Cultureghem vzw het nieuwe KETMET-seizoen af met een groot  openingsfeest. KETMET bevordert de sociale cohesie en geeft onderbenutte private ruimte een nuttige functie voor de hele buurt. Deelnemers kunnen kennismaken met een succesvol origineel en innoverend project: Playbox. Een voorbeschouwing!

Van slachthuis tot openbare speelplaats
KETMET is het grootste overdekte speelterrein van Brussel. Het bevindt zich op de slachthuizensite in Kuregem (Anderlecht). Die openbare speelplaats permanent open houden voor de buurt zonder begeleiding, bleek een brug te ver. Daarom ontwikkelde Cultureghem vzw het project Playbox met de steun van de Vlaamse overheid. Het project kreeg in 2015 een subsidie van 30.000 euro als origineel en innoverend project omdat het andere Vlaamse steden kan stimuleren gelijkaardige initiatieven te ondernemen.

De voormalige marktplaats van de ‘Abattoir’ telt tien gangen die 40 meter lang zijn en tien meter breed. Samen met de buurt ontwierpen de projectcoördinatoren al multifunctionele speelkoffers voor vier gangen. Elke ‘playbox’ is gericht op een specifieke speelactiviteit, maar als je ze combineert kan je bv. een podium , een uitkijktoren of een spreekgestoelte bouwen. De gezinnen die meewerken aan het project, zijn mede-eigenaars van het mobiele speelmateriaal. Wekelijks komen ze samen spelen en ontwerpen ze nieuw speelgoed. Playbox draagt zo bij tot meer sociale cohesie.

Proces even belangrijk als het project zelf
Vooronderzoek wees uit dat buurtcomités, wijkwerkingen en ouderverenigingen achter het Playbox-project stonden. In september 2015 volgde de oproep tot participatie. Dat gebeurde onder de vorm van een wedstrijd. Ateliers in de Nederlandstalige buurtscholen stimuleerden de goesting om mee te doen. De knowhow van de ontwerpers en productontwikkelaars stond ten dienste van de deelnemers en niet andersom. KETMET stelde de meer dan 250 ingediende ontwerpen tentoon en de toekomstige gebruikers mochten die quoteren. Een jury van ontwerpers en buurtkinderen hakten samen de knoop door. Samen met de Jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwden de geselecteerde deelnemers de eerste vier speelkoffers met het materiaal van KETMET. Na een speelfeest eind maart 2016, organiseerde Cultureghem vzw wekelijks speelmomenten, een groot publiek testmoment, feedbacksessies met scholen en partners, evaluatie-interviews met animatoren en kinderen. Het traject pasten ze verder aan op maat van de deelnemers om het hele project door de buurt en de partners gedragen te houden. 

Affiche KETMET 2017Cultureghem vzw beheert het materiaal
Momenteel biedt Cultureghem wekelijks vier Playboxen aan op KETMET. Twee nieuwe Playboxen staan met ontwerp en inhoud klaar en achter de schermen werkt iedereen verder aan vijf andere speelkoffers. Cultureghem vzw neemt het beheer van het materiaal op zich en stelt het materiaal met de hulp van vrijwilligers, blijvend ter beschikking aan de gezinnen en de stadsbewoners. Scholen en organisatoren van evenementen kunnen de Playboxen huren. De opbrengst van de verhuur laat toe het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het project betaalbaar te houden. Daarnaast zet Cultureghem de mobiele koffers zelf kosteloos in op pleintjes en parken in de buurt, tijdens wijkfeesten en tijdens de schoolvakanties. Op die manier werken ze aan de naambekendheid in de buurt en in de stad.

Het succes van KETMET
Dankzij Playbox werd KETMET meer dan een plek voor georganiseerde naschoolse opvang. KETMET is nu een originele speel- en ontmoetingsplek, waar kinderen uit krap behuisde gezinnen terecht kunnen. Ze kunnen er ook gezond eten. Twee Nederlandstalige buurtscholen in Brussel die kampen met plaatsgebrek, maken eveneens gebruik van KETMET. Wat maakt het initiatief nog zo bijzonder? Het komt in de eerste plaats tegemoet aan een acute vraag van de stad naar meer ontspanningsmogelijkheden. Maar het geeft tegelijk geeft een kwaliteitsvolle invulling aan onbenutte private ruimtes en dat met een minimum aan investeringen. Een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen non-profit en profit.

Leerlessen en -punten
Playbox leerde dat je veel tijd moet investeren om tot echte participatie en co-creatie te komen, tijd om te investeren in het motiveren van mensen, tijd om met mensen te praten en naar hen te luisteren, tijd om hen te laten nadenken, maar ook tijd om samen het parcours af te leggen. 
Het samen creëren van innovatief materiaal dat een buurt met elkaar in verbinding brengt, zorgt voor een win-winsituatie op alle vlakken: een buurt die weer ademt en een privé-partner die haar maatschappelijk engagement op duurzame manier ingevuld ziet en zo op meer respect van de buurt en van de stad kan rekenen.

Meer info: www.cultureghem.be