Colloquium Tijdelijk anders bestemmen

  • 23 augustus 2017

Stadsontwikkelingsprojecten zijn complexe processen van lange adem. Participatie en co-creatie zijn absolute voorwaarden voor geïntegreerde en duurzame stadsprojecten. De gedragenheid van het project door de private en publieke partners, maar ook door de bewoners en de gebruikers, moet voortdurend aangemoedigd en op peil gehouden worden. Tijdelijke invullingen of tijdelijk anders bestemmen van leegstaande gebouwen en terreinen zijn in deze een belangrijk instrument.


Het colloquium biedt de deelnemers een goed beeld van de mogelijkheden en de grenzen van tijdelijk anders bestemmen. We starten de dag met een reflectie vanuit de jury stadsvernieuwing over het belang en de mogelijkheden van tijdelijk anders bestemmen. 
De potentiescan die de stad Vilvoorde binnen het kader van een conceptstudie liet ontwikkelen, helpt de stad met het juist inschatten van de mogelijkheden en beperkingen van een site op het vlak van tijdelijk anders bestemmen.

 

Vervolgens komt ‘Terug in Omloop’ aan bod met de eerste ervaringen van haar pilootprojecten. De voormiddag ronden we af met de handleiding over tijdelijk anders bestemmen van vzw Toestand.
In de namiddag komen de goede praktijken uitvoerig aan bod, waarin deelnemers wegwijs worden gemaakt in de verschillende mogelijkheden van tijdelijk anders bestemmen. De locatie van het colloquium
NEST is eveneens een interessant voorbeeld van een tijdelijke invulling.

Inschrijven verplicht!