Kinderen als medeburgers in een duurzame en leefbare stad

Sven De Visscher en Didier Reynaert van de Hogeschool Gent stelden in opdracht van Thuis in de Stad een visietekst op over 'Kinderen als medeburgers in een duurzame en leefbare stad'. De visietekst is opgemaakt naar aanleiding van de Stadsmonitor 2014. De recentste editie van de Stadsmonitor heeft een extra katern 'gezinnen in de stad, de gezins- en kindvriendelijkheid van onze centrumsteden in kaart gebracht'. Daarmee wordt de duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden niet alleen in kaart gebracht op basis van de leefwereld van volwassenen maar ook op die van kinderen.
 
De visietekst diende ook als leidraad voor de opbouw van de stadsateliers van de trefdag ‘Kind in de Stad’.

Wat is een kindvriendelijke stad?

De kindvriendelijke stad vertrekt vanuit een erkenning van alle kinderen en jongeren in de stad als stedelijke medeburgers. Kinderen en jongeren maken volwaardig deel uit van de stedelijke leefomgeving, met hun eigen belangen die soms ook in conflict kunnen komen met de belangen van anderen. 

Didier Reynaert en Sven De Visscher schuiven drie bouwstenen naar voren om te werken aan een kindvriendelijke stad waarbij kinderen erkend worden als stedelijke medeburgers:

  1. participatief werken: het beleid van de stad voorziet in de deelname van kinderen aan het leven in de stad en het gebruikmaken van stedelijke voorzieningen. Kinderen en jongeren krijgen ook voldoende (inspraak)mogelijkheden om direct of indirect mee richting te geven aan het stedelijk beleid.
  2. leefwereldgericht werken: het beleid of de realisatie van een project vertrekt vanuit de alledaagse leefwereld van kinderen en jongeren (bv. de gezinscontext, hun anderstaligheid, de school of de weg naar school, spelen, …)
  3. infrastructureel werken: stedelijke actoren bieden de nodige infrastructuur, voorzieningen en ondersteuning voor kinderen. Dit kunnen zowel fysieke (moestuin voor kinderen,…), financiële (bv. tussenkomst bij bepaalde activiteiten,…) als sociale (bv. huiswerkbegeleiding) voorzieningen zijn.