JES bouwde op Luchtbal tijdelijk jeugdcentrum in containers

  • 14 januari 2016

JES vzw opende woensdag een tijdelijk jeugdcentrum op de Tampico-site in de wijk Luchtbal in Antwerpen. Daarvoor werden beschilderde containers gebruikt. Die bieden een snelle maar efficiënte oplossing voor het tekort aan overdekte ruimtes waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Co-creatie met jongeren

Het tijdelijk jeugdcentrum is er neergezet in afwachting van het nieuwe jeugdcentrum dat begin 2018 zijn deuren opent. Het project kwam tot stand met een subsidie voor innovatieve projecten. De jongeren werden zowel bij ontwerp als bij uitvoering van het project betrokken. Op deze manier werd gegarandeerd dat het project tegemoet kwam aan de verwachtingen van jongeren, maar wakkerde het ook het initiatief van jongeren aan en creëerde het tegelijk betrokkenheid en mede-eigenaarschap .

Meer info:
Innoverende stadsprojecten