Nederhem

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • aanleg publieke ruimte
 • projectsubsidie van 2.000.000 euro
 • conceptsubsidie

Publieke ruimte

 • geplande verharde publiek buitenruimte: 5.950 m²

Wonen

 • Gerealiseerd: 70 woningen
 • Gepland: 70 woningen

Innovatieve realisaties

 • het RUP voorziet in een groene ruimte die door het gehele gebied gaat en aansluiting geeft op bestaande groene zones in Halle en omgeving
 • groendaken en de waterbuffelring maken hiervan ook deel uit.
 • “sociale campus: een zone voor sociale actoren

Programma

Reconversie van restgronden, parking en industriële site tot stedelijke ruimte met 300 woningen, gemeenschapsvoorzieningen (zwembad, evenementenhal), parkeerinfrastructuur, publieke ruimte, KMO-ontwikkeling en natuurherstel.

Partners

 • Stad Halle
 • Haviland intercommunale
 • NMBS-holding/Infrabel
 • Vlaamse overheid: Waterwegen en Zeekanaal en Vlaams stedenbeleid
 • NV Van Roey (woonproject)

Handelsruimte

 • Gerealiseerd: 1.100m²
 • Gepland: 1.100m²

Groen

 • geplande groenruimte: 16.600 m² parkgebied

Mobiliteit

 • aanleg van fietspaden en wandelpaden.
 • bovengrondse parking  en parkeergebouw zijn in ontwerp als ondersteuning van het openbaar vervoer.
 • nieuwe brug over het kanaal met de volledige heraanleg van de omgeving.