Innovatieve stadsprojecten 2013

Oproep 2013: kindvriendelijke stad

De oproep 2013 richtte zich op projecten waarbij kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) opgenomen zijn als een vanzelfsprekende actor in de stedelijke ruimte. Onderstaande negen projecten ontvingen een subsidie.

Ontwerplabo Kanaal - Ontwerpwedstrijd voor een gedeelde publieke ruimte - Architecture Workrooms Brussels

Het Ontwerplabo Kanaal nodigt ontwerpers uit samen met lokale organisaties en de kinderen en jongeren uit de wijken langs het kanaal in Brussel aan de slag te gaan en via ontwerp beelden en verbeelding aan te reiken voor de toekomst van dit stadsdeel. Het laboratorium kent verschillende deel- en vervolginitiatieven, waarbij de eerste actie – de organisatie van een ontwerpwedstrijd voor interventies in de publieke ruimte voor en met de kinderen en de jongeren in de buurt – het debat krachtig wil openen.

Architecture Workrooms Brussels wil vóór de zomervakantie 2014 1 tot 3 ontwerpen concreet realiseren. De realisaties worden op gepaste en feestelijke manier ingehuldigd. Tijdens de vakantie kunnen ze reeds volop gebruikt worden. De voorkeur zal gaan naar de realisatie van speelinfrastructuur. Vele uren zomers spelplezier voor Brusselse jongeren is het streefdoel.

Stad: Brussel
Subsidie: 24.310 euro
Contact: www.architectureworkroom.eu

De Basta Bende – Villa Basta vzw

Villa Basta uit Hasselt laat kinderen uit het 6e leerjaar activiteiten en projecten rond samenwerking en burgerzin opzetten. De projecten zijn niet alleen voor kinderen, maar voor alle Hasselaars. Daar blijft het echter niet bij: alle opgezette activiteiten en projecten krijgen nog ruime media-aandacht via de Weblog BastaTV, het programma BastaTV dat op de laatste woensdagnamiddag van iedere maand op Studio TV Limburg te zien is en het stadsmagazine. De verschillende media worden geredigeerd door de kinderen zelf.
 

Stad: Hasselt
Subsidie: 17.680 euro
Contact: www.villabasta.be

Nieuwstedelijk wonen-met-kinderen in de 20ste-eeuwse gordel - Antwerpen Averechts vzw & CityLabo

De stad Antwerpen onderzoekt in haar 'Verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek' de mogelijkheid tot creatie van bijkomende wooncapaciteit in de 20ste eeuwse gordel. Parallel (en aanvullend) met dat onderzoek zetten Antwerpen Averechts en cityLabo een participatietraject op met Antwerpse jongeren. Het participatietraject moet het stedelijk verdichtingsonderzoek stofferen met de kijk, visie en meningen van de deelnemende jongeren.

Stad: Antwerpen
Subsidie: 26.530 euro
Contact: www.antwerpenaverechts.be - www.cityLabo.be

Moestuinen in Berchem - Buurtwerk Posthof vzw

De bevolkingsdichtheid in Berchem is één van de hoogste van Antwerpen. Het is een grijze buurt met weinig groen en buitenspeelgelegenheden voor kinderen. Kinderen en jongeren spelen en zitten noodgedwongen op straat. Het project 'Moestuinen in Berchem' maakt Berchem aantrekkelijker voor jong en oud door de aanleg van moestuinen met creatieve speelmogelijkheden voor kinderen. Daarnaast is het (samen) tuinieren een nieuwe vorm van recreatie voor kinderen in de stad. Het is een ontspannende inspanning met tastbare resultaten: de oogst.

Stad: Antwerpen
Subsidie: 26.530 euro
Contact: www.buurtcentrum-posthof.be

Jong 'gedeeld' is oud gedaan ! Leren uit 'sharing' met en door kinderen van het Leuvense basisonderwijs – Ecolife vzw

Dit Leuvense project wil kinderen uit het basisonderwijs laten kennismaken met 'sharing': leerlingen, leerkrachten, klassen en scholen wisselen materialen, producten en diensten uit. Ecolife laat hen zelf deel-experimenten opzetten en gaat op zoek naar nieuwe kansen en methodieken rond delen in de specifieke context van het basisonderwijs. Daarnaast onderzoekt Ecolife hoe dit soort deel-initiatieven een rol kan krijgen in het curriculum van het basisonderwijs, in stedelijke onderwijsondersteuning rond duurzaamheid of in de schoot van het project Milieuzorg of School (MOS) van de Vlaamse Overheid.

Stad: Leuven
Subsidie: 26.300 euro
Contact: www.ecolife.be

Tampico-site als creatieve uitvalsbasis voor jongeren – JES vzw

Met het project 'Tampicosite als creatieve uitvalsbasis voor jongeren', wil JES in de wijk Luchtbal in Antwerpen een jongerenwerking van de grond krijgen en die een eigen plek geven. De focus ligt op tieners (12-16 jaar) en jongeren (16+) omdat net zij vaak buiten het bestaande aanbod vallen en hun ontspanning vandaag buiten de wijk gaan zoeken. JES vzw zal een deel van de Tampicosite specifiek uitbouwen en inrichten voor jongeren. Om een antwoord te bieden op de vraag naar onderdak zou JES, in afwachting van het nieuwe jeugdcentrum, samen met de jongeren en met een pedagogisch-technische coach, een aantal tijdelijke constructies bouwen. De jongeren worden zowel bij ontwerp als bij uitvoering van het project betrokken. Op deze manier wordt gegarandeerd dat het project tegemoet komt aan de verwachtingen van jongeren, maar wakkert het ook het initiatief van jongeren aan en creëert het tegelijk betrokkenheid en mede-eigenaarschap wat ook zijn uitstraling zal hebben naar de rest van de buurt.

Stad: Antwerpen
Subsidie: 26.530 euro
Contact: www.jes.be

Project Overmorgen – Vrijhaven voor creatieve jongeren en avontuurlijke kinderen - Jeugdhuis Wollewei vzw

Jeugdhuis Wollewei in Turnhout is mede-eigenaar van de boot Overmorgen. 20 jaar terug werd de boot door Turnhoutse jongeren opgeknapt en sindsdien gingen heel wat jongeren met die boot op weekend. Het jeugdhuis wil de Overmorgen op de koer van het jeugdcentrum plaatsen. De boot wordt een vrijhaven voor kinderen en jongeren waar ze volop kunnen experimenteren.

Stad: Turnhout
Subsidie: 26.530 euro
Contact: www.wollewei.be

GOK op de fietsbus! – Mobiel21 vzw

Voor ouders van kinderen met een vorm van mentale of fysieke beperking is het niet evident om hun kinderen naar school te laten fietsen. Een schoolbus brengt deze kinderen op hun bestemming. Mobiel21 introduceert in Leuven de fietsbus als een duurzamer alternatief.

Stad: Leuven
Subsidie: 20.760 euro
Contact: www.mobiel21.be

Op wielekes, naar een deelsysteem voor kinderfietsen – Netwerk Bewust Verbruiken

Dit project promoot fietsen bij (en met) kinderen tussen 3 maand en 12 jaar, door de toegang tot kwalitatieve kinderfietsjes te vergemakkelijken. Het project gaat uit van een gedeeld kinderfiets verhuursysteem en het verhuren van kinderzitjes, babymee (voor baby's), eventueel fietskarren en aanhangfietsen. Als abonnee groei je mee met het aanbod. Daarnaast zet het project in op sociale contacten, veilig verkeer en zelfredzaamheid op de fiets.

Stad: Gent
Subsidie: 24.830 euro
Contact: www.bewustverbruiken.be