Innovatieve stadsprojecten 2012

De oproep voor originele en innoverende projecten had in 2012 drie focussen:

 • kindvriendelijkheid
 • klimaat en energie
 • netheid en properheid.

Hieronder leest u de geselecteerde projecten voor 2012.

Green Track Leuven – Ecolife vzw

Green Track wil de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector verkleinen.

Beoogde resultaten:

 • Charter: een publiek engagement tot het verkleinen van de milieu-impact
 • Nulmeting en actieplan: CO2-uitstoot meten én verkleinen via duurzame beleidskeuzes en concrete acties
 • Groen sneeuwbaleffect: Duurzame ervaringen creatief delen met elkaar en met het publiek voor een ecologisch sneeuwbaleffect

Organisatie: vzw Ecolife
Partners: Leuvense deelraad Kunsten, Green Track Gent en Jonge Sla.
Stad: Leuven
Gevraagd bedrag: 29.620 euro
Toegekend bedrag: 26.450 euro
www.ecolife.be

'Chicago vaart een andere KOERS!': kinderen fietsen in Brussel - Chicago vzw

Jongerencentrum Chicago strijkt neer op Brusselse pleinen met een reizend fietscircus. Betonnen vlaktes worden omgetoverd tot een prikkelend speelparcours voor jong en oud. De publieke ruimte wordt terug van de wijkbewoners.

Het fietscircus bestaat uit een fietsherstelatelier, een tweedehandsfietsenmarkt, loopfietsjes voor kleuters en gekke fietsen voor kinderen. Kinderen kunnen er ook leren fietsen of deelnemen een uitdagend fietsbehendigheidsparcours. Aan de creatieve stand kan je je fiets mooi maken en is er een atelier waar je een gepersonaliseerd fietshesje kan laten maken. De finale van de fietsdag is een fietscriterium voor verschillende leeftijdscategorieën.

Beoogde resultaten:

 • Fietsen introduceren als volwaardige vrijetijdsbesteding.
 • Fietsen introduceren als duurzame investering.
 • Fietsen in Brussel veiliger maken voor kinderen.
 • De fietsvaardigheid van kinderen in de stad verhogen.
 • Creëren van een netwerk rond de fiets in de wijk.

Organisatie: Jeugdhuis Chicago – Deelwerking van D'broej
Stad: Brussel
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 26.750 euro
www.dbroej.be

De Kunstfabriek: plaats voor kunst voor jongeren - vzw zZmogh

De kunstfabriek is een kunstzinnige speel- en werkplek voor kinderen. Jonge kunstenaars krijgen een plek geven om kunst te maken. Ze kunnen materiaal vrij gebruiken en ervaren kunstenaars ontmoeten. De kunstfabriek is tegelijk een platform voor jong artistiek talent waar ze zich aan de buurt en de buitenwereld kunnen tonen.

Organisatie: vzw zZmogh
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 19.000 euro
Toegekend bedrag: 16.950 euro
www.zzmogh.be

Project > som van de deelwerkingen: muren doorbreken voor jongeren - Scogimo

Scogimo draagt als jeugdbeweging doorheen spel en avontuur bij tot de ontplooiing van kinderen en jongeren uit de wijk.

Scogimo wil een kindvriendelijke plek bieden in een kansarme wijk waar ruimte beperkt is. De vereniging doet dat door letterlijk en figuurlijk de muur tussen het eigen gebouw en dat van de school ernaast (en dus de werkingen) te slopen. De nieuwe ruimte moet uitgroeien tot een plek voor kinderen en jongeren zowel tijdens de week als in het weekend.

Organisatie: Scouts & Gidsen Molenbeek (scogimo)
Stad: Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 26.750 euro
www.scoutsengidsenbrussel.be

Speel/tuig: braakland invullen - vzw Rocsa

Speel/Tuig GentMet het project speel-TUIG gaat de Gentse sociaal-artistieke organisatie rocsa de dialoog aan met kinderen en tieners over de leefbaarheid van hun omgeving. Via gesprekken, tekeningen en wandelingen peilt rocsa naar hoe ze vanuit hun verbeelding en leefwereld de vele lege ruimtes (die wachten op verdere stadsontwikkeling) tijdelijk zouden invullen.

Beoogde resultaten:

 • 3 speeltuigen (bespeelbare kunst) waarin de vele ideeën van de kinderen zullen samen komen.
 • diverse houten krasbanken die door de kinderen zelf worden vervaardigd en waarop ze hun boodschappen krassen.
 • De opening van de speel-TUIG-route - die de wijken Rabot/Blaisantvest en Muide/Meulestede/Afrikalaan met elkaar zal verbinden - wordt voorzien op 31 augustus 2013.

Organisatie: vzw Rocsa
Partners: vzw Jong, stad Gent, scholen, een architect/schrijnwerker en een beeldend kunstenaar.
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 26.750 euro
www.rocsa.be

BAZART – een kunstjeugdbeweging - vzw Mooss

BAZART is een kunstjeugdbeweging waar je speelt met alles wat kunst, cultuur en erfgoed is in de stad. De stad is de uitvalsbasis en inspiratiebron.

Organisatie: vzw Mooss
Steden: Leuven en Antwerpen
Gevraagd bedrag: 8.449 euro
Toegekend bedrag: 7.550 euro
www.mooss.org

L'Echappée en Drootbeek: kruisbestuiving: een co-housing project - L'Echappée vzw

L'Echappée is een vereniging van gezinnen dat samen een co-housingproject in Laken realiseert. In afwachting van de nieuwbouw krijgen de braakliggende terreinen een tijdelijke invulling. De leden van de vzw organiseren met de mensen van de wijk een opruimactie van de terreinen. Van recuperatiemateriaal worden creatieve ateliers voor kinderen georganiseerd. Er zijn ook speelmomenten voor de buurtkinderen.

Organisatie: L'Echappée vzw
Stad: Brussel (Laken)
Gevraagd bedrag: 9.610 euro
Toegekend bedrag: 8.550 euro
www.echappee.collectifs.net

Als een vis in de stad: aquaponics - Katho Hogeschool

'Als een vis in de stad' combineert een mobiele aquaponicsinstallatie met workshops en edutainment.

Bij aquaponics wordt mestwater van de visteelt hergebruikt als vloeibare meststof om planten op te kweken. Het is een uitgebalanceerd mini-ecosysteem waarbij zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt en afvalproducten vermeden worden. De installatie leert kinderen op een creatieve en duurzame manier omspringen met water, waterzuivering en kringlooplandbouw.

Organisatie: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, campus Roeselare
Stad: Kortrijk
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 26.750 euro
www.katho.be

Poepsimpel!? - Katho Hogeschool

Het expertisecentrum Dier-en-zorg van de hogeschool wil de Roeselaarse bevolking sensibiliseren om de verloedering door hondenpoep tegen te gaan. Het project omvat verschillende doelstellingen:

 • Bewust en duurzaam leren omgaan met hondenpoep: zo moet de belasting van het milieu verminderen, en moet de stad aantrekkelijker worden.
 • De Roeselaarse bevolking informeren over de wettelijke bepalingen over de verwijdering van hondenpoep.
 • Het zoönotisch gevaar dat de aanwezigheid van hondenpoep veroorzaakt terugdringen.
 • Oprichten van een digitaal informatiesteunpunt: www.hondenbeleidvlaanderen.be

Organisatie: Expertisecentrum Dier-en-zorg, KATHO campus Roeselare
Stad: Roeselare
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 26.750 euro
www.katho.be/expert/dier-en-zorg - www.hondenbeleidvlaanderen.be

'Gaan we samen wortels plukken': bio-tuinieren met kinderen - vzw Jong

Vzw Jong laat kinderen tuinieren op openbare terreinen in de 19e eeuwse gordel van Gent. Kinderen uit dat gebied hebben weinig opties tot buiten spelen. Zeker kinderen in dichtbevolkte wijken missen een stuk eigenaarschap over hun wijk en omgeving.

Het gaat echter over meer dan plezant tuinieren met kinderen. Het project wil hen ook:

 • een plek en inspraak geven in hun buurt
 • kennis bij brengen over gezondheid en gezonde voeding
 • hen doen nadenken over de maatschappelijke posities van mensen, hun omgeving en de impact van de mens op de ecologie

 

Organisatie: vzw Jong
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 26.750 euro
www.vzwjong.be