Innovatieve stadsprojecten 2011

De oproep voor originele en innoverende projecten had in 2011 vier focussen:

 • stedelijke mobiliteit
 • kindvriendelijkheid
 • sfeer in de stad
 • voedselkringloop.

Hieronder leest u een overzicht van de gesubsidieerde projecten.

Tv Ekkergem – Vroemvroem vzw

TV Ekkergem verzorgt internationale wijktv door en voor de kleine man/vrouw. Het is hedendaagse laagdrempelige interactieve wijkTV en een alternatief voor de klassieke kabelTV. De zender slaat bruggen tussen jong en oud en verschillende bevolkingsgroepen.

TV Ekkergem is voor iedereen toegankelijk van 7 jaar (derde net kinderen) tot 77 jaar (internationaal seniorenweerbericht). Er zijn geen BV-shows meer, gewone mensen staan steeds centraal.

De populaire zender is er niet alleen voor de Gentse wijk Ekkergem. TV Ekkergem is internationaal gericht door o.a. een zusterband met de stad New York en de uitzending van het WK vissen.

Organisatie: Vroemvroem vzw
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 10.000 euro
Toegekend bedrag: 9.580 euro
www.tvekkergem.be
 

Made in ArtiZan – Atelier Groot Eiland vzw

'Made in ArtiZan' is een educatief spel en communicatiemiddel rond duurzame voeding. Het spel richt zich tot zowel jongeren (vanaf 10 jaar) als volwassenen. De winkel van ArtiZan, een arbeidszorgproject van Atelier Groot Eiland waar ambachtelijke producten worden gemaakt en verkocht, vormt een ontmoetingsruimte waarin de communicatie over duurzame voeding wordt aangemoedigd. Een onderdeel van het spel kan er permanent gespeeld worden.

Beoogde resultaten:

 • De voordelen en meerwaarde van duurzame voeding aantonen aan een breed publiek.
 • Verschillende generaties in groep of individueel laten kennismaken met de werking van Atelier Groot Eiland
 • Communicatie over duurzame voeding stimuleren tussen de bezoekers en werknemers van ArtiZan.

Organisatie: Atelier Groot Eiland
Stad: Brussel
Gevraagd bedrag: 9.125 euro
Toegekend bedrag: 8.740 euro
www.ateliergrooteiland.be

De Toverbol

Kinderen dromen van een eigen exploratieve ruimte in de stad. Ze willen experimenteren, een heimat om in te re-creëren, te fantaseren.

De Toverbol is een houten constructie met een diameter van 4,8 meter. Hij bestaat uit vier kwadranten, zodat een vrachtwagen die kan vervoeren. Binnen de bol ligt een vloer, zodat er twee compartimenten ontstaan. Zij bestaat uit milieuvriendelijke materialen.

Elke wijk in Gent krijgt een week lang de Toverbol op bezoek waarin ze dat allemaal kunnen doen. Ze kunnen van de Toverbol een muziekbol maken of door creatief om te gaan met licht omtoveren tot een muziekbol. Het wordt soms een architectuurbol, want kinderen dromen er over "wonen in de stad", de toverbol kent geen grenzen, want hij is "rond"...

Organisatie: Crea Musica
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 24.300 euro
Toegekend bedrag: 23.270 euro
www.facebook.com/toverbol

Boer'n Brood

Het project 'Boer'n Brood' is een creatieve stadspicknick waarbij alle ingrediënten afkomstig zijn van producenten in de nabije omgeving. Boer'nBrood bouwt locaties om tot stadsboerderij en picknickweides met picknickkleedjes, moestuintjes, kippen en schapen. Boer'nBrood zal op verschillende locaties en evenementen in Gent mensen laten proeven van superlokale voeding, recht van de boer naar het bord. Alles wat te eten valt, wordt in Gent en omstreken geteeld. Zo komt de honing van een Gentse imker, vlees en zuivel komen van Lovendegem, en groenten van verschillende bioboeren ten zuiden van Gent. Boer'nBrood werkt ook samen met stadstuiniers en eigenaars van volkstuinen. Het doel van het project is om aan te tonen dat lekkere voeding met een heel kleine ecologische impact ook mogelijk is.

Daarbij organiseert het project ook workshops: de verticale moestuin, kweken in potten en bakken, en een inhoudelijke workshop over alledaagse korte-ketenacties.

Organisatie: Fou de Coudre
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 28.730 euro
www.boerenbrood.org

Bakfietsdelen – Max Mobiel

Het project maakt het mogelijk om bakfietsen occasioneel te gebruiken in een stedelijke omgeving. Een oplossing voor wie geen bakfiets wil aanschaffen en een prima alternatief voor de auto.

Resultaat:

 • Zeer positieve reacties van pers, publiek en gebruikers. Het project wordt daarom verder gezet.
 • Een 70-tal Cambio-klanten vond de weg naar het deelsysteem.

Organisatie: Max mobiel
Partners: Cambio en Gents Milieufront (GMF).
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 28.730 euro
www.Max-mobiel.be - www.testbak.be

Eetbaar Sint-Andrieskwartier - Bewonersgroep Onze Tuin vzw

Bewonersgroep Onze Tuin realiseert op een inventieve wijze eetbaar groen in de dicht bevolkte binnenstad van Antwerpen. Groene open ruimtes worden zoveel mogelijk benut om moestuintjes te realiseren. Sociale huurders worden aangemoedigd om eetbare planten en kruiden te kweken op hun balkon. Ook braakliggende gronden, verloren hoeken van het publiek domein en verwaarloosde daktuintjes worden volop benut.

Het initiatief biedt stadsbewoners ook ontmoetingskansen en het vormt een springplank om effectief rond voedsel in de stad te sensibiliseren.

Resultaten:

 • Een flinke aanzet tot stadslandbouw in het Sint-Andrieskwartier in
  40 vierkantemeterbakken, 1 mini-moestuin in een publiek park, op 30 balkons en in 100-den potten en bakken op vensterbaken en stadstuintjes
 • Meer dan 200 wijkbewoners zijn betrokken.

Organisatie: Bewonersgroep Onze Tuin vzw
Stad: Antwerpen
Gevraagd bedrag: 7.500 euro
Toegekend bedrag: 7.180 euro
www.sintxandries.transitie.be

Businessplan voor Sociale Kruideniers Gent – Samenlevingsopbouw Gent

Samenlevingsopbouw Gent ontwikkelde een businessplan voor de twee sociale kruideniers van Gent. Een belangrijk onderdeel is het sterk aankoopbeleid dat gestoeld is op korte keten. Alle producten van de sociale kruidenier worden aangekocht via de korte keten. De producten worden op die manier goedkoper, verser en gezonder voor de klant.

Resultaten:

 • Toegang tot een kwalitatief aanbod aan levensmiddelen.
 • Uitgewerkt businessplan en financieel plan voor de 'Sociale Kruideniers Gent'
 • Klanten van de sociale kruidenier versterken en zelfredzaamheid verhogen.

Organisatie: Samenlevingsopbouw Gent vzw
Stad: Gent
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 28.730 euro
www.samenlevingsopbouwgent.be

Een Leuvense voedselstrategie - vzw Voedselteams

Vzw Voedselteams ontwikkelde een voedselstrategie voor de stad Leuven. Die moet ertoe leiden dat de Leuvenaars zich in de toekomst voeden op een manier die lekker en gezond, en ook duurzaam, klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig is.

Resultaat:

 • 11 lokaal gekruide voedselvoorstellen voor Leuven
 • Website en applicatie www.voedselstadleuven.be
 • een aanbod aan steden en gemeenten voor samenwerking rond een voedselstrategie

Organisatie: Voedselteams vzw
Stad: Leuven
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 28.730 euro
www.voedselteams.be

CLIP (City Life Imagine & Play) - Citizenne

CLIP creëert speelruimte voor volwassenen in Brussel.
Als remedie tegen chaos en drukte.
Als ruimte voor denken en handelen buiten de lijntjes, weg van voorspelbare patronen.

 • Via installaties: artistieke installaties in de stad die mensen verleiden tot spel.
 • Via workshops: een breed palet aan activiteiten met ontspanning, rust, creativiteit en spel als ingrediënten.
 • Via interventies: kleine acties met mensen in de stad om gebruikers van die publieke ruimte te verwonderen en andere denkpatronen aan te reiken.

Organisatie: Vormingplus Citizenne
Stad: Brussel
Gevraagd bedrag: 28.800 euro
Toegekend bedrag: 27.580 euro
www.citizenne.be

Le Collier Jardin, gemeenschapstuin op Luchtbal - vzw Werkmaat

Kijkgras en stekelgroen in een sociale huisvestingswijk op Luchtbal werd samen met bewoners omgevormd tot een tuinenketting. Binnenkort komen er ook mobiele tuintjes in 7 scholen en het OCMW dienstencentrum.

Resultaten:

 • De gemeenschapstuin is op korte tijd een vast deel in het leven van de deelnemers geworden.
 • Jong en oud en bewoners van diverse herkomst doen mee.
 • De tuincoach is de sleutel tot het sociaal netwerk in de wijk.
  Stad en platteland ontmoeten elkaar: boeiende kruisbestuivingen.

Organisatie: vzw Werkmmaat
Stad: Antwerpen
Partners: stad Antwerpen, Boerenbond en Landelijke Gilden.
Gevraagd bedrag: 30.000 euro
Toegekend bedrag: 28.730 euro
www.gemeenschapstuinluchtbal.be