informatie conceptsubsidies Ronse heraanleg leefbare stationsomgeving

Het project Stationsomgeving’ betreft de stedelijke revitalisering van de stationsomgeving van Ronse. Een deel van de sporen werd opgebroken en ligt er desolaat bij. Het station is een kopstation. Het busstation is sterk verouderd en diverse historische panden staan leeg. Voor het stationsgebouw ligt een verbindingsweg tussen de westelijk gelegen N60 en de oostelijke N57. Deze vormt samen met de spoorweg een duidelijke barrière tussen de Zuidelijke wijken en het stadscentrum. NMBS/Infrabel wil zo snel mogelijk een stedelijke ontwikkeling (valoriseren van hun gronden) daar waar de stad Ronse vooral het groene wil behouden. De vraag naar een conceptsubsidie hangt samen met de nood aan een frisse kijk op de stationsomgeving in een poging om de impasse te doorbreken.

Het project zet in op inhoudelijke en strategische steun voor een kleinere stad, een externe frisse blik om de ambities van de stad, de NMBS en De Lijn tot een synthese te brengen.

terug naar informatie conceptsubsidies 2020