informatie conceptsubsidies Roeselare groene gordel

Een hoge verhardingsgraad kenmerkt de stad Roeselare. Hierdoor werd de stad Roeselare wel eens de meest grijze stad van Vlaanderen genoemd. De stad is ambitieus en wil verandering brengen in deze perceptie door onder meer 100.000 bomen te planten tijdens de huidige legislatuur. Maar de stad Roeselare heeft ook grote ambities op vlak van vergroening, ontharding en verhogen van de leefkwaliteit. Er liggen veel kansen voor de stad om de (groene) open ruimtes te transformeren van plekken tot onderdelen van een route. De visie op de connectie en ruimtelijke interactie van deze plekken ontbreekt vooralsnog. Er wordt gedacht aan een groene gordel als drager van deze plekken, maar ook als concept om de leefbaarheid in de binnenstad van Roeselare te verhogen.

Roeselare heeft een duidelijke beleidskeuze gemaakt om te ontharden en te vergroenen. Het ontwikkelen van een ecologische en sociale strategie om de groenstructuur van Roeselare te versterken en te verbinden kan een belangrijke voorbeeldfunctie zijn voor onze steden en gemeenten. De nood voor een versterking van het groen en blauw netwerk is groot. Het globale welzijn van de burger en daarbij specifiek de belevingswaarde van de ruimtelijke omgeving vragen om versterkte inzet. De betrokkenheid van de burger in het ontwikkelen en realiseren van deze groenambitie is een bijzondere uitdaging. De bestaande burgerbeweging met haar ambitie van een Groene Gordel biedt een houvast en basis om een meer verfijnd en breed gedragen project te ontwikkelen en te realiseren in co-creatie/coproductie.

terug naar informatie conceptsubsidies 2020