informatie conceptsubsidies Ieper strategische spie

Het plangebied van het project ‘Strategische spie’ situeert zich aan de zuidwestzijde van het stedelijk gebied en ligt ingesloten tussen het verwezen kanaal en de Oudstrijderslaan tot aan de Kemmelseweg-Rijselseweg (inclusief spoorgronden). Voor de spie is de nabijheid van het station een troef alsook de ligging grenzend aan de binnenstad intra-muros. Dit stadsdeel maakte deel uit van de voorvestingmoerassen (inundatiegebied) van de middeleeuwse stad. Deze spie vormt een belangrijke inbreidingsgerichte zone voor strategische stedelijke ontwikkeling. De ontwikkeling van het gebied heeft deels een voorwaardelijk karakter en is vooral anticipatief opgevat: bij stopzetting van de activiteiten in de kazerne kan de stad hier snel op inspelen. De ontwikkeling van de reeds verworven spoorgronden ten noordoosten van het spoor kan een eerste fase vormen binnen het project.

De site heeft een unieke potentie om een nieuwe vorm van stedelijkheid te genererenµ; De thema’s stedelijke duurzaamheid en klimaatadaptief waterlandschap domineren. Ook is er de vraag met welke partijen en voor wie dergelijk nieuw stedelijk milieu kan worden ontwikkeld. De nabijheid van het station, het potentieel van de kazerne, de ambitie om lijninfrastructuur te bundelen en de noodzaak om rekening te houden met de blauwe structuur zijn de cruciale elementen om een innovatieve stedelijke vorm te ontwikkelen, in nauwe verbinding met de kernstad.

terug naar informatie conceptsubsidies 2020