informatie conceptsubsidies Gent1 stadsgebouw 2.0

Deze conceptsubsidie kadert in een ruimere aanpak van Groep Gent rond het herdenken van haar stedelijk patrimonium. Via een stadsbrede aanpak heroriënteert Groep Gent (1) de uitbouw en diversiteit van haar stedelijke dienstverlening, (2) de optimalisatie en kwaliteit van haar patrimonium en (3) de strategische potentie van haar publiek vastgoed. In het kader van de beheersvraagstukken rond meervoudig ruimtegebruik geeft de stad Gent haar ambities zo verder vorm. Een uitdaging is het voorzien van third places,: hangplekken voor de gemeenschap, die naast de woonplek (first place) en werkplek (second place) cruciaal zijn om het sociaal leven te structureren en het samenleven te versterken.

Voor duurzame stadsontwikkeling is de rol van het stedelijk patrimonium van groot belang. Via de studie van het Gentse patrimonium hoopt Vlaanderen ook generieke inzichten te verwerven voor andere steden.

terug naar informatie conceptsubsidies 2020