informatie conceptsubsidies Gent2 Scandinaviëblokken

Deze studie focust op de woontorens aan de Afrikalaan (Scandinaviëblokken) en hun nabije omgeving. Dit gebied, en in het bijzonder de private woontorens met meer dan 200 afzonderlijke eigenaars, kent zowel ruimtelijk, als sociaal een aantal problematieken. Ruimtelijk liggen deze woontorens als een enclave in een industriële omgeving in transformatie. De bouw van de nieuwe Vera Pazbrug en het verleggen van de ring dreigen dit enclavegevoel nog te gaan versterken. Op sociaal vlak kenmerkt deze omgeving zich als precair. De ruimtelijke onderzoeksvragen concentreren zich vooral rond de koppeling van het gebied naar de Oude Dokken en het Houtdokpark (een nieuwe stadswijk in opbouw langs de voormalige zeehaven) en de ontwikkelingen langs de Afrikalaan zelf. Ook de koppeling naar Muide Meulestede Morgen verdient hierbij aandacht. Voor de ontwikkeling van de Afrikalaan liep een visietraject met als doel een nieuwe woon-werkomgeving te creëren. De sociaal-demografische opgaves situeren zich eerder in de individuele woonkwaliteit en de verhouding tussen de bestaande woontorens en het nieuwe woon-en economisch programma. Dit programma wordt in deze voormalige maritiem-industriële omgeving in transformatie gepland.

De studie is interessant omdat de renovatie-opgave voor de Vlaamse woningvoorraad bijzonder groot is en renovaties als van deze woonblokken een zeer hoge moeilijkheidsgraad hebben. Het gaat hier over een problematiek die overal in Vlaanderen opduikt en waarvoor er nog geen werkbare concepten bestaan. Als hier hanteerbare werkvormen voor worden ontwikkeld, is dit sterk vernieuwend en kunnen andere steden, maar ook kleinere gemeenten hiervan leren. Daarnaast kan de studie inzicht bieden in hoe het doorbreken van het enclavegehalte van woonwijken kan bijdragen tot de kwaliteit van woningen en woonomgeving en tot de leefbaarheid van wijken. Het project biedt mogelijkheden om creatieve oplossingen voor dergelijke problematieken te zoeken in samenwerking met diverse actoren en bewoners. 

terug naar informatie conceptsubsidies 2020