Stadsprogramma’s

Met een stadsprogramma realiseerden een stad en de Vlaamse overheid een gezamenlijk, multidisciplinair programma voor de stad. Het programma werd gerealiseerd op het grondgebied van de stad en, naargelang het programma, haar  omliggende regio.

Het stadsprogramma bood een antwoord op de ruimtelijke, ecologische en sociale uitdagingen aan die de bevolkingstoename in Vlaanderen en de wereldwijde klimaatsverandering met zich mee brachten. Het proces was bestuurlijke vernieuwend omdat de ontwikkelde oplossingen uit het programma in andere Vlaamse steden en gemeenten geïmplementeerd konden worden. Daarmee erkende de Vlaamse overheid de pioniersrol van haar steden.

Er liepen drie pilootprojecten in Antwerpen, Gent en Roeselare:

  • “Multi-inzetbare, aanpasbare en combineerbare infrastructuur” (Antwerpen, Gent): over hoe we met een groeiende bevolking ruimte en infrastructuur beter konden benutten.
  • “Klimaatneutraliteit” (Gent): hoe de Vlaamse overheid kan bijdragen tot de realisatie van het Gentse streven naar een klimaatneutrale stad in 2050.
  • Duurzame stadsregionale mobiliteit (Roeselare en omgeving): over een duurzame stadsregionale mobiliteit.