Hasselse Basta Bende zet acties rond burgerschap op

  • 6 januari 2015

De Basta Bende is een Hassels project waarbij leerlingen uit het zesde leerjaar acties rond 'burgerzin' opzetten en die een mediaplatform geven. Zowel de vaste redactie als de rondreizende klasredacties zetten burgerzin centraal in hun actieplan. De vraag hoe zorg te dragen voor elkaar en voor elkaars omgeving prijkte maandenlang bovenaan het whiteboard.

Het project bleek een bijzondere ervaring te zijn voor de kinderen en voor de begeleiders. Niet zeuren over wat niet deugde en hinderde, maar zelf positief-creatief aan de slag gaan, de wereld naar je hand zetten, zelf vorm en zin geven. De deelnemende kinderen leerden meedenken, meeleven en betrokken zijn op anderen en hun onmiddellijke leefomgeving. Door met alle klassen van het zesde leerjaar van Hasselt te werken bereikte initiatiefnemer Villa Basta de perfecte doorsnede van de Hasseltse samenleving. Daarom wierven ze de deelnemers van de vaste redactie ook in de verschillende klassen. Van de twaalf leden waren er vier die leven in situatie van maatschappelijke kwetsbaarheid.

 

Niet alleen voor kinderen

De kinderen van de Basta Bende hebben burgerzin in Hasselt een nieuwe inhoud gegeven. Zelf de handen uit de mouwen steken en mensen op sleeptouw nemen gaf mooie resultaten. De kinderen werden gezien, er werd met hen gesproken, ze werden ernstig genomen. Om het met de woorden van de bendeleden zelf te zeggen: “Ik mocht alles zelf doen. Wauw!” En: “Mensen luisterden naar wat ik te vertellen had. Ze stelden zelfs vragen en waren enthousiast over mijn ideeën.”

Naast de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen tot meer bewuste en betrokken burgers hebben ook volwassenen ontdekkingen gedaan. De straat werd ook voor hen een  ontmoetingsplaats. Vreemd werd minder vreemd en hun kijk op jonge mensen kreeg een positieve boost. Met de Basta Bende kan je in de toekomst duurzame samenwerkingen tussen kinderen volwassenen in een bepaalde buurt realiseren.

De redactie

De Basta Bende werkt  als een vaste redactie en rondreizende klasredacties. Iedere maand komen twee scholen aan de beurt om de klasredactie te leveren. De vaste redactie bestaat uit 12 kinderen en komt wekelijks samen om onderwerpen te kiezen en reportages uit te werken.  Een reportageteam bestaat uit 6 tot 8 kinderen en een begeleider. Klasleerkrachten treden op als begeleiders, maar ook stagestudenten en mensen van de jeugddienst van Hasselt. Voor alle begeleiding waarvoor technische kennis en ervaring nodig zijn, schakelt Villa Basta extra personeel in. In een jaar realiseerden 350 kinderen 95 acties en reportages.

Toch hadden de kinderen niet altijd alles zelf in handen. Voor de reportages die op TV Limburg getoond werden, heeft Villa Basta extra ‘volwassen personeel’ ingezet om de montages op te waarderen. Ook werden sommige acties achteraf gezien te sterk gestuurd door de begeleiders. De vraag naar het eigenaarschap dringt zich op. Om de uiteindelijke beslissingen en activiteiten, zoals het principe vraagt, helemaal in handen van de kinderen te leggen, is meer begeleidingstijd nodig. Omdat vaak een  eindproduct vooropstaat, gaat ‘loslaten’ slechts erg moeizaam. Soms hadden de kinderen ook meer zin om te spelen in plaats van ernstig te praten.  Kinderen kozen zelf vaak de acties met de grootste spektakelwaarde in plaats van de door volwassenen als meest waardevolle gepercipieerde acties. Door meer tijd voor reflectie te reserveren, had de groep ook hierin meer kunnen groeien.

Innovatief stadsproject

Dankzij subsidies voor innovatieve stadsprojecten heeft de Basta Bende een heel sterke opstart achter de rug. Alle partners staan positief tegenover de bestendiging van het project. Alle deelnemende scholen zijn vragende partij, en ook de lokale media heeft het project positief geëvalueerd. Om het project ook dit schooljaar gefinancierd te krijgen, wordt er intensiever samengewerkt met hogeschoolstudenten lerarenopleiding van de KHLim en de PXL. De begeleidingskosten worden gedragen door Villa Basta met gedeeltelijke financiële ondersteuning van de stad Hasselt. Het project wordt ook opgezet in andere gemeenten.

Villa Basta stelde het project voor op de Trefdag Kind in de Stad. Bekijk hieronder de toelichting over hoe het project de burgerzin van kinderen in de stad bevordert:

 

Meer info: