Gheelodroom: 4 manieren om de stad Geel duurzamer te maken

 • 11 april 2016

Het project Gheelodroom ondersteunt Geel als een warme, gastvrije en leefbare stad. Dit stadsontwikkelingsproject geeft het stadscentrum een nieuw gezicht en maakt de stad aantrekkelijker, zowel op sociaal-cultureel als op economisch vlak. Gheelodroom zet ook in belangrijke mate in op de ecologische duurzaamheid van de stad en dit op meerdere vlakken.

1. Lage energiewoningen in de Ecodroom

De vroegere zwembadsite krijgt een eigentijdse bestemming in een publiek-private samenwerking onder de naam Ecodroom. Wat houdt deze grondige transformatie in?

 • In 2012 realiseerde stad Geel een ondergrondse parkeergarage met twee verdiepingen en 516 parkeerplaatsen. Daarbovenop staan nu lage energiewoningen. Het gaat om 13.000 m² woonruimte: 112 appartementen en studio's (met een, twee of drie slaapkamers), waaronder ook assistentieflats en sociale woningen.
 • In de woningen ligt het E-peil lager dan 55 dankzij een degelijke isolatie en een luchtdichte afwerking. Door de warmteverliezen te beperken, volstaat een relatief kleine stookplaats. Daarin staat een WKK-installatie (Warmte-Kracht-Koppeling) die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceert met een hoger rendement dan bij afzonderlijke opwekking. Ecodroom beschikt dus eigenlijk over een kleine elektriciteitscentrale.
 • Voor de verdeling en de afgifte van het verwarmingswater verkoos Geel het ’thermal grid’-principe. Van een klassieke voorregeling is niet langer sprake. Enkel de bewoner kan ingrijpen op de hoeveelheid warmte die hij wenst. Zo kan de stad de warmteafname per appartement monitoren. Simulaties tonen aan dat het comfort er tijdens de winter hoger ligt dan elders, ondanks 10% minder energieverbruik. Ook de onderhoudskosten liggen lager dan bij de klassieke verwarmingssystemen. Door al deze ingrepen zal de verwarmingsfactuur van de bewoners ongeveer de helft bedragen van deze van een soortgelijk gebouw.

2. Betere mobiliteit in de stad

Gheelodroom heeft een grote impact op de mobiliteit in de stad. Zowel de grote verkeersassen als het centrum ondergaan een grondige facelift.

 • De nieuwe 'bereikbaarheidsas' van ruim een kilometer lang, vormt in het mobiliteitsplan een belangrijke toegangsweg tot het stadscentrum. Deze weg ontsluit het zuidwestelijk deel van Geel, dat nog volop in ontwikkeling is,  en zorgt voor een vlotte doorgang tot in de stadskern. Over de volledige lengte voorziet de stad dubbele fiets- en voetpaden. Zij liggen in een eigen bedding en staan zo los van het gemotoriseerd verkeer.
 • De ‘bereikbaarheidsas’ vertrekt aan de ring (ter hoogte van de hogeschool Thomas More Kempen) en sluit aan op één van de vier toegangspoorten tot de stad.
 • Gheelodroom voorziet een nieuw plein ter hoogte van de Dr. Peetersstraat, halverwege de bereikbaarheidsas. De stad zal De Postelaar(straat) opwaarderen. Wegenwerkers zullen de bestaande waterloop opnieuw blootleggen en een fiets- en wandelpad aanleggen.
 • De nieuwe parkeergarage onder de Ecodroom vormt het eindpunt van de ‘bereikbaarheidsas’. Op De Werft geeft de nieuwe weg rechtstreeks toegang tot de ondergrondse parking. De rest van de straat en de verdere omgeving wordt in de toekomst autoluw.
 • Om een vlotte doorstroming van het verkeer naar de ondergrondse parking en de verschillende centrumparkings te garanderen, plaatst de stad een elektronisch parkeergeleidingssysteem langs de ringweg.
 • Het openbaar vervoer zal ook in belangrijke mate gebruik maken van deze ‘bereikbaarheidsas’. Tussen het station en de hogeschool Thomas More Kempen voorziet stad Geel een pendelbus met een verhoogde frequentie. In de toekomst zal deze bus ook De Werft aandoen, waardoor er een goede verbinding ontstaat tussen station, centrum en hogeschool.
 • De heraanleg van de Markt creëert een uitnodigende, autoluwe plek. Van noord naar zuid realiseerde de stad een zone met aandacht voor groen, ruimte en ontmoeting. Na de herinrichting kreeg de horeca de mogelijkheid om ruime terrassen te installeren zowel in de winter- als in de zomerperiode. Hierbij streeft de stad naar harmonie en eenvormigheid.
 • Doorgaand verkeer behoort tot het verleden. Op een aantal kortparkeerplaatsen na, geldt hetzelfde principe voor het parkeren. Het is niet meer toegelaten in de binnenstad. Het openbaar vervoer verwierf een centrale plaats. De zwakke weggebruiker en de gebruikers van het openbaar vervoer krijgen voortaan een echte voorkeursbehandeling, conform het STOP-principe (Stappen-Trappen-Openbaar Vervoer-Personenwagen).

3. Groene zones

Het project Gheelodroom voorziet tal van groenelementen in de stad.

 • De Ecodroom krijgt onder meer een binnentuin en een nieuw steegje, dat het cultureel centrum De Werft en de sociale woningen van de Boerenkrijgstraat met elkaar verbindt. Deze groene steeg is enkel toegankelijk voor zachte weggebruikers.
 • Het nieuwe Vredegerecht krijgt een groendak.
 • Bij de aanleg van de bereikbaarheidsas versterkt de stad het groene karakter van de wijk door imposante bomenrijen aan te planten.
 • In de nog te ontwikkelen woon- en werkzones rond de ‘bereikbaarheidsas’ zal Geel eveneens voldoende publieke, groene ruimte voorzien.

4. Water in de stad

De stad gaat voluit voor een gescheiden rioleringsstelsel.

 • Het ene buizencircuit zal het regenwater afvoeren naar de open grachten, een nieuw bufferbekken en de Roosenbroekloop. Het andere buizennetwerk loodst het huishoudelijk afvalwater naar een hoofdriool, die het op zijn beurt tot bij de zuiveringsinstallatie brengt.
 • De bewoners van de gebieden Baantveld, De Werft, Poiel en Postelaar zullen zelf hun regenwater en huishoudelijk afvalwater scheiden om dit mogelijk te maken.
 • De stad Geel zal het gescheiden rioleringsstelsel ten slotte koppelen aan een wachtbekken in een groene zone.