Gheelodroom

Inbreng Vlaams stedenbeleid

 • Bouw polyvalente zaal
 • Publieke pleinaanleg Markt
 • Publieke pleinaanleg Werft
 • Aanleg bereikbaarheidsas oostelijk deel
 • Realisatie bouwblok zwembadsite
 • Projectsubsidie van 3.000.000 euro voor ...

Innovatieve realisaties

 • centrum van Geel wordt stapsgewijs opgewaardeerd als een verkeersluw en parkeerarm stadshart
 • duurzaamheid project Ecodroom: Gemiddeld E-waarde van 55 zal gehaald worden voor het project
 • gebruik groendak op vredegerecht
 • gebruik van alternatieve en duurzame technieken met betrekking tot energie
 • participatietraject: zeer sterk doorgevoerd doorheen het hele project Gheelodroom.

Groen

gepland:

 • binnen en rondom project Ecodroom: ca. 5.000 m²
 • binnen project Drijhoek:  ca. 1.200 m²

Programma

 • herwaardering van het stadscentrum
 • heraanleg van de Markt en de aangrenzende straten
 • ontsluitingsinfrastructuur
 • bouw van woningen (Ecodroom) en sociale huisvesting (Drijhoek)
 • bouw van een fuifzaal

Partners

 • Stad Geel
 • Aquafin (project bereikbaarheidsas)
 • Vlaamse Overheid: Vlaams stedenbeleid
 • TV Van Roey Projects – Vanhout – DMI (nv Ecodroom)
 • Geelse Huisvestingsmaatschappij (Drijhoek)

Publieke ruimte

Gerealiseerde verharde publieke buitenruimte:

 • Marktplein: integrale herinrichting, ca. 12.500 m²
 • Baantveld: herinrichting eerste gedeelte wegenis, ca. 7.400 m²

Geplande verharde publiek buitenruimte:

 • plein Werft: ca. 20.000 m² (deels ook met groen)
 • plein Baantveld – Dr. Peetersstraat: ca. 2.200 m² (deels ook met groen)
 • herinrichting Baantveld tweede gedeelte:  ca. 8.800 m²

Wonen

 • Gerealiseerd:  65 woningen
 • Gepland: 192 woningen

Handelsruimte

Gerealiseerd: 1.660 m²