Expo Kind in de Stad

Deelnemers aan de Trefdag Kind in de Stad konden kennismaken met 21 innovatieve en kindvriendelijke stadsprojecten. 7 projecten waren kandidaat voor de Thuis in de Stad-prijs. Alle exposanten waren kandidaat voor de Kind in de Stad-prijs

Project Groen Neerland – stad Antwerpen

Groen Neerland is een ‘parklandschap’ in Wilrijk dat bestaat uit 2 ha woningen, 9 ha natuurreservaat en 23 ha park. Het Neerlandpark is een bespeelbaar ecologisch en intergenerationeel park. Er zijn verblijfsplekken, wandelcircuits, een natuurreservaat, een boomgaard, barbecueplekken, een hondenloopweide, ecologische volkstuinen, een educatieve ruimte en drie grote speelvalleien …

Het ontwerp van Groen Neerland bleek een complexe evenwichtsoefening te zijn tussen het behoud van de aanwezige natuurwaarden, de integratie van historisch waardevolle elementen, de nood aan open groene ruimte, de realisatie van nieuwe woningen en de vraag naar een integraal watermanagement.

www.agstadsplanning.be

De Basta Bende - Hasselt

De kindergemeenteraad in Hasselt is verleden tijd. Vanaf nu nemen alle kinderen zelf het heft in handen en kiezen zij de hot topics die ze op radio en televisie willen brengen. Met een heleboel leuke acties in de stad zoals wildbreien rond de bomen in het park, knuffelacties of een schuifaf plaatsen in de stationshal bouwen ze zelf aan een kindvriendelijke stad.
Van deze acties maken ze straffe reportages die te zien zijn op TVL, te horen op Radio 2 en voor eeuwig te bewonderen op hun website www.bastabende.be.
 

Leuven Klimaatneutraal 2030 - stad Leuven

‘Leuven Klimaatneutraal 2030' moet ervoor zorgen dat de stad tegen 2030 netto geen CO2 meer uitstoot. Het is een project waarbij de verschillende stakeholders in de Leuvense samenleving de handen in elkaar slaan voor een leefbare stad. Op die manier is het project verankerd in de hele stadsgemeenschap.

Resultaten:

 • Een nulmeting van de CO2 uitstoot in de stad (referentiejaar 2010);
 • Een wetenschappelijk onderbouwd rapport met mogelijke maatregelen en een eerste berekening van kostprijs en impact van een aantal scenario’s;
 • Een klimaatactieplan;
 • De oprichting van de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 dat zorgt voor de coördinatie bij de uitvoering van de maatregelen door de verschillende stakeholders, dat zorgt voor informatie, inspiratie en sensibilisering.

www.leuvenklimaatneutraal.be

Tok Toc Knock - KVS

In 2012-2013 trok KVS, het Brusselse stadstheater, één seizoen lang door Brussel. Tok Toc Knock klopte aan bij de bewoners van drie verschillende wijken, en nodigde hen uit voor een gesprek, om eventueel samen iets te maken, en natuurlijk als toeschouwer. KVS maakte theater en aanverwante kunst in, met en voor de betrokken wijken, maar evengoed voor een vertrouwd theaterpubliek, dat we uitnodigden de gekozen stukjes Brussel beter te leren kennen.

Zeventien kunstenaars van heel verschillend pluimage, Nederlandstaligen en Franstaligen, Brusselaars en niet-Brusselaars, bekende en nieuwe gezichten, gingen enkele maanden aan de slag in de stad. In en rond de sociale woonblokken van de lakense Modelwijk, in de kleinste en kleurrijkste Brusselse gemeente, Sint-Joost-ten-Node, en in de complexe Europawijk. Op het einde van hun verblijf toonden ze hun creaties ( voorstellingen, installaties in de openbare ruimte, wandelingen, gesprekken, workshops, ...) tijdens een twee wekend durend festival. 

In juni 2013 keerde de hele ploeg terug naar KVS met veel bagage én zin om hiermee verder te gaan.

Vlieten, Wandelen over Water – stad Mechelen

Mechelen is van oudsher een waterstad met de kronkelende Dijle als belangrijkste levensader en tientallen kleine waterlopen die ‘vlieten’ genoemd werden. Mechelen wil het water terug zichtbaar en beleefbaar maken in de stad. Bij elke vernieuwing van het openbaar domein zal water steevast een belangrijke plaats innemen. Het openleggen en symboliseren van vlieten, het verfraaien van waterkanten én het restaureren van monumenten aan het water maken het plaatje compleet. Een doorgedreven stijlkeuze brengt eenheid; de moderne toets geeft Mechelen een frisse en hedendaagse uitstraling. Hier en daar zorgen speelse waterelementen voor een recreatieve omgeving voor jong en oud.

www.mechelen.be

No Credit, GameOver! EW32

NoCredit, GameOver!’ is een baanbrekend stadsgame dat jongeren leert hoe ze zich kunnen wapenen tegen schulden, tegen de economische crisis, tegen overconsumptie, enz. Ze genereren ruime inzichten over o.a. schulden, crisissituaties en duurzaam consumeren. De jongeren ontwikkelen hun eigen verhalen en maken daarbij kennis met de bestaande hulporganisaties, informatiediensten, overheidsloketten, … uit hun eigen stad!

‘NoCredit, GameOver!’ focust specifiek op jongeren die zich in de marge van de samenleving bevinden.

www.ew32.be

Op wielekes, naar een deelsysteem voor kinderfietsen – Netwerk Bewust Verbruiken

‘Op wielekes’ promoot fietsen bij (en met) kinderen tussen 3 maand en 12 jaar, door de toegang tot kwalitatieve kinderfietsjes te vergemakkelijken. Je kan er terecht voor het huren van kinderfietsen, kinderzitjes, fietskarren en aanhangfietsen. Als abonnee groei je mee met het aanbod. Als ouder kan je op elk moment gebruik maken van de juiste, kwalitatieve en degelijke fietsen en toebehoren voor je kinderen.

Beoogde resultaten:

 • fietsen met kinderen promoten als vlot, budget- en milieuvriendelijk vervoersmiddel.
 • Zelfredzaamheid van de gebruikers verhogen door hen te leren hun fietsen te onderhouden en herstellen en zich veilig in het verkeer te begeven.
 • Bevorderen van sociale contacten door de fietsdeelplaats als sociale ontmoetingsplaats open te stellen.

www.bewustverbruiken.be

Project Groen Lint - stad Oostende

De rand van Oostende was de afgelopen decennia geëvolueerd tot een onduidelijke rafelrand. De voorbije drie jaar startte de stad met de aanleg van een vlotte verbinding tussen de verschillende groenzones op de rand van de stad. Met het zogenaamde ‘Groen Lint’ schenkt Oostende zichzelf een grote tuin van honderden hectares, bestaande uit vijftien verschillende zones, elk met een eigen karakter en invalshoek. De stadsrand zal in de toekomst o.a. diverse vormen van stedelijke landbouw bevatten en een plek bieden voor grote evenementen. Sommige strategische gebieden ondergaan een totale transformatie.

Het project zal een innovatief en duurzaam programma aanbieden dat inspeelt op de 2020-doelstellingen en de klimaatverandering. Binnen het project worden zowel aspecten op korte als op lange termijn gerealiseerd (perspectief tot 2060).

www.oostende.be/groenlint

GOK op de fietsbus! – Mobiel21 vzw

Geef elk kind de kans om te fietsen. Fietsen in het drukke stadsverkeer is niet altijd eenvoudig voor kinderen en vaak uitgesloten voor kinderen met een beperking. Een stad biedt een waaier van mogelijkheden voor leermomenten en klasuitstappen die vaak onbenut blijven door te verre wandelafstanden of gebrek aan goede verbindingen met het openbaar vervoer. De fietsbus is een waardig alternatief voor gelijke mobiliteitskansen en een leefbare schoolomgeving.

www.mobiel21.be

Jong 'gedeeld' is oud gedaan ! Leren uit 'sharing' met en door kinderen van het Leuvense basisonderwijs – Ecolife vzw

Ecolife laat kinderen uit het basisonderwijs kennismaken met allerlei manieren van ‘delen’. Leerlingen, leerkrachten, klassen, ouders en scholen wisselen materialen, producten en diensten uit, herstellen, hergebruiken en pimpen, of leren specifieke kennis van ouders, grootouders. De scholen zetten met steun van Ecolife en projectpartners hun deel-experimenten op en gaan op zoek naar nieuwe kansen en methodieken rond delen op school.

www.ecolife.be

Heraanleg Emile Braunplein en omgeving – stad Gent

De stad Gent transformeerde het Emile Braunplein van een kale doorgangsplek naar een attractieve en dynamische plek midden in het centrum waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen luieren in het parkje en kunnen deelnemen aan evenementen onder de stadshal.

De stadshal structureert de ruimte en herstelt zo de historische pleinen Gouden- leeuwplein, Poeljemarkt en Botermarkt. Onder de stadshal huizen een zogenaamd ‘grand café’, artiestenloges, publiek sanitair en een parking voor meer dan 80 fietsen (met ook een hersteldienst en een fietsverhuurpunt). Het café heeft een terras dat uitkijkt op een nieuwe stadsparkje met bomen.

www.gent.be

YOTA! - JES vzw

Yota! is het Brusselse participatieproject van JES vzw en begeleidt inspraakprocessen in wijkcontracten en stadsprojecten op verschillende locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanuit de idee dat de publieke ruimte van Brussel niet altijd aansluit bij de eisen van de jeugd, betrekt Yota! kinderen en jongeren, jeugdorganisaties en scholen bij de Brusselse Stedenbouw. Yota! gaat met hen in dialoog op locaties waar ze vandaag vertoeven en elkaar ontmoeten. In die dialoog worden kinderen en jongeren als deskundigen in hun eigen buurt, gemeenschap en stad benaderd en wordt er geijverd voor een engagement dat meer is dan enkel luisteren. 

JES ontwikkelde Lomap. Dat is een smartphone-app en fotografietool waarmee vooral kinderen en jongeren op een leuke en intuïtieve manier, door het toevoegen van kleurcodes en icoontjes, hun mening kunnen geven over een buurt of stad.

www.jes.bewww.lomap.be

Website stad Brugge

Brugge heeft een nieuwe stedelijke website waarbij gebruiksgemak en interactiviteit voorop staan. De nieuwe www.brugge.be biedt extra mogelijkheden op het vlak van digitale dienstverlening. Zo kan de surfer zich aanmelden en vanuit een gepersonaliseerd loket allerlei administratie met de Stad regelen én de status ervan opvolgen. www.brugge.be legt bovendien de koppeling met diverse authentieke databronnen en ontsluit zo informatie over verenigingen, bedrijven, evenementen... 
Ruim duizend stuks geografische info (straten, pleinen, sporthallen, parken, fuifzalen, stadsgebouwen...) zijn te raadplegen op kaart.

De site omarmt de sociale media en is perfect te bekijken op smartphone en tablet. Het redactieteam waakt over een helder en eenvoudig taalgebruik. Stadhuistaal is uit den boze.

Voor bezoekers is er een apart luik in vijf talen en de stadsmedewerkers kunnen terecht op een nagelnieuw intranet. De drie sites draaien op één performant databasegestuurd systeem.

www.brugge.be

Van Buurt tot Bord - Leren Ondernemen vzw

Leren Ondernemen vzw, een vereniging voor gezinnen in armoede in Leuven, is sinds twee jaar bezig met een project rond natuur. Met een groene stad voor iedereen als uitgangspunt en met voeding, een dagelijkse basisbehoefte, als centraal thema gaan ze met kinderen, ouders en volwassenen op een experimentele zoektocht naar natuur in de stad van buurt tot bord. Zo is er een traject rond de beleving van de natuur in de stad, waarbij ze zich onder andere inspireren op het werk van kunstenaar Jef Geys en op zoek gaan naar het onkruid tussen de straatstenen. In tweede instantie gaan ze ook werkelijk aan de slag met het groen en creëren ze hun eigen moestuinen bij buurtbewoners of op publiek of braakliggend terrein. Met de eigen oogst worden samen gezonde en eenvoudige gerechten bereid.

www.lerenondernemenvzw.org

ZOOM! - Antwerpen Averechts vzw & CityLabo

Jongeren fotograferen met hun smartphones in hun buurt de gaafste en mega-lelijke plekken, de leuke en griezelige hoekjes, alles wat cool of keisaai is. Zij delen hun mening online en bekijken wat ze willen veranderen. Ze zetten hun wensbeelden om in maquettes, filmpjes, met bouw- en andere materialen. De resultaten stellen ze tentoon. Buurtbewoners voegen er hun wijkbelevingen en -herinneringen aan toe, tijdens een reminiscentieproject.

Dit initiatief maakt deel uit van het stadsvernieuwings- en verdichtingsonderzoek van de stad Antwerpen. Op basis van de ontwerpen en meningen van jongeren wil de stad de 20ste-eeuwse randwijken beter inrichten, om de vele bijkomende bewoners beter, groener en gerieflijker woonruimte te geven.

www.antwerpenaverechts.be

Project > som van de deelwerkingen: muren doorbreken voor jongeren - Scogimo

Scogimo draagt als jeugdbeweging doorheen spel en avontuur bij tot de ontplooiing van kinderen en jongeren uit de wijk.

Scogimo wil een kindvriendelijke plek bieden in een kansarme wijk waar ruimte beperkt is. De vereniging doet dat door letterlijk en figuurlijk de muur tussen het eigen gebouw en dat van de school ernaast (en dus de werkingen) te slopen. De nieuwe ruimte moet uitgroeien tot een plek voor kinderen en jongeren zowel tijdens de week als in het weekend.

www.scoutsengidsenbrussel.be

Tampico-site als creatieve uitvalsbasis voor jongeren – JES vzw

JES wil in de wijk Luchtbal een jongerenwerking van de grond krijgen en die een eigen plek geven. In afwachting van het nieuwe jeugdcentrum bouwt JES samen met de jongeren een aantal tijdelijke constructies op de Tampico-site. De jongeren worden zowel bij ontwerp als bij uitvoering van het project betrokken.

Beoogde resultaten:

 • initiatief van de jongeren aanwakkeren.
 • betrokkenheid en mede-eigenaarschap creëren.

www.jes.be

Moestuinen in Berchem - Buurtwerk Posthof vzw

De bevolkingsdichtheid in Berchem is één van de hoogste van Antwerpen. Het is een grijze buurt met weinig groen en buitenspeelgelegenheden voor kinderen. Kinderen en jongeren spelen en zitten noodgedwongen op straat. Het project ‘Moestuinen in Berchem’ maakt Berchem aantrekkelijker voor jong en oud door de aanleg van moestuinen met creatieve speelmogelijkheden voor kinderen. Daarnaast is het (samen) tuinieren een nieuwe vorm van recreatie voor kinderen in de stad. Het is een ontspannende inspanning met tastbare resultaten: de oogst.

Beoogde resultaten:
Door moestuinen te introduceren in de speelomgeving van stadskinderen willen we hen al spelend

 • vertrouwd maken met het groeiproces van groenten
 • en gezonde voeding leren appreciëren.

www.buurtcentrum-posthof.be

Atelier de Stad - Kanal Playground: Archtecture Workroom Brussels

Platform Kanal en Architecture Workroom Brussels lanceerden samen een oproep naar artistieke en architecturale voorstellen, installaties en provocaties voor de Brusselse kanaalzone, naar visies die publieke ruimte maken waar weinig ruimte is, naar stedelijke ruimtes voor spel, sport en ontmoeting, op maat van de vele kinderen, jongeren en gezinnen in deze wijken.

In een ontwerplabo gaan de laureaten samen aan de slag met experten, betrokken publieke en private partijen én de toekomstige gebruikers. Ze zoeken naar de beste allianties en concepten voor tijdelijke transformaties tijdens de zomer 2014 en de derde editie van het Festival Kanal. Dit wordt gemaakt voor en door jongeren uit de buurt, met de medewerking van vele lokale partners. 

Canvas werd actieve partner voor de realisatie van dit ambitieuze stadsproject. Het traject werd geselecteerd voor het nieuwe crossmediale traject Atelier De Stad. Het resultaat is in de loop van 2014 te zien, op locatie en op Canvas. 

www.kanalplayground.be - www.platformkanal.be - www.architectureworkroom.eu

KidsLab & Gamelab -iDrops & iMinds

In Game Labs gaan jongeren samen met designers en docenten aan de slag om spelconcepten te bedenken en uit te werken. Met hun leeftijdsgenoten en begeleiders doen jongeren opzoekwerk, leren ze al doende digitale media gebruiken, problemen oplossen en in teams werken. De game-ontwikkelaars leren de leefwereld van jongeren beter kennen en doen onderweg nieuwe ideeën op die zij mee helpen in de praktijk zetten. Op deze manier worden enerzijds probleemoplossende sociale en digitale vaardigen uitgewerkt die van pas komen in het dagelijkse leven van de jongeren. Anderzijds zullen er inclusieve, innovatieve gameconcepten ontwikkeld worden die aansluiten bij hun leefwereld.

Kidslab is een project dat de taalvaardigheid van kinderen in zogenaamde concentratiescholen verder opbouwt. Het omvat een aanpak die focust op offline/online sensibilisering en participatie in sociale innovatie waarbij van onderuit naar nieuwe digitale toepassingen gezocht wordt met een maatschappelijke meerwaarde.

www.idrops.be

MOFOR (Moving Forward) - UHasselt

Moving Forward is een applicatie om een bereikbaarheidskaart te maken vanuit het standpunt van kinderen. Je brengt daarmee op een snelle en efficiënte manier de veiligste routes digitaal in kaart. Daarnaast kan je aangeven op welke manier kinderen zich verplaatsen en vooral welke knelpunten zij onderweg tegenkomen. De tool helpt je verder bij het uitwerken van acties voor een veiligere mobiliteit.

www.movingforward.be