Expo Innovatie in de Stad

Deelnemers aan de trefdag Innovatie in de Stad konden kennismaken met 27 innovatieve stadsprojecten.

 

CLIP (City Life Imagine & Play) - Citizenne

Maatschappelijke uitdaging: sfeer in de stad – kwalitatieve openbare ruimte- sociale cohesie.

Stad: Brussel.

CLIP creëert speelruimte voor volwassenen in Brussel.
Als remedie tegen chaos en drukte.
Als ruimte voor denken en handelen buiten de lijntjes, weg van voorspelbare patronen.

 • Via installaties: artistieke installaties in de stad die mensen verleiden tot spel.
 • Via workshops: een breed palet aan activiteiten met ontspanning, rust, creativiteit en spel als ingrediënten.
 • Via interventies: kleine acties met mensen in de stad om gebruikers van die publieke ruimte te verwonderen en andere denkpatronen aan te reiken.

>> Naar website

Green Track Leuven – Ecolife vzw

Maatschappelijke uitdaging: ecologische kunstensector.

Stad: Leuven.

Green Track wil de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector verkleinen.

Beoogde resultaten:

 • Charter: een publiek engagement tot het verkleinen van de milieu-impact
 • Nulmeting en actieplan: CO2-uitstoot meten én verkleinen via duurzame beleidskeuzes en concrete acties
 • Groen sneeuwbaleffect: Duurzame ervaringen creatief delen met elkaar en met het publiek voor een ecologisch sneeuwbaleffect

Partners: Leuvense deelraad Kunsten, Green Track Gent en Jonge Sla.

>> Naar website

De Badboot - Stad Antwerpen

Maatschappelijke uitdaging: kwalitatieve openbare ruimte - sociale coheise.

Stad: Antwerpen.

De Badboot is een uniek drijvend openluchtzwembad dat in de zomer van 2012 geopend is in het Kattendijkdok op het Eilandje in Antwerpen. Een zwembeurt in de Badboot geeft het gevoel van te zwemmen in de dokken van het Eilandje.

De Badboot is een duurzaam, verwarmd zwembad met waterzuivering en duurzame filterinstallatie. In de winterperiode wordt het zwembad omgevormd tot schaatspiste zodat je het hele jaar door van de Badboot kan genieten!

De Badboot zal minstens gedurende 10 jaar in het Kattendijkdok liggen. Door het project regelmatig te veranderen van locatie kunnen verschillende delen van het 'onbekende' noorden van de stad onder de aandacht worden gebracht en nieuwe zwemmogelijkheden worden gecreëerd op een boogscheut van het stadscentrum.

>> Naar facebookpagina.

Made in ArtiZan – Atelier Groot Eiland vzw

Maatschappelijke uitdaging: duurzame voedselketen.

Stad: Brussel.

'Made in ArtiZan' is een educatief spel en communicatiemiddel rond duurzame voeding. Het spel richt zich tot zowel jongeren (vanaf 10 jaar) als volwassenen. De winkel van ArtiZan, een arbeidszorgproject van Atelier Groot Eiland waar ambachtelijke producten worden gemaakt en verkocht, vormt een ontmoetingsruimte waarin de communicatie over duurzame voeding wordt aangemoedigd. Een onderdeel van het spel kan er permanent gespeeld worden.

Beoogde resultaten:

 • De voordelen en meerwaarde van duurzame voeding aantonen aan een breed publiek.
 • Verschillende generaties in groep of individueel laten kennismaken met de werking van Atelier Groot Eiland
 • Communicatie over duurzame voeding stimuleren tussen de bezoekers en werknemers van ArtiZan.

>> Naar website

Bakfietsdelen – Max Mobiel vzw

Maatschappelijke uitdaging: duurzame mobiliteit.

Stad: Gent.

Het project maakt het mogelijk om bakfietsen occasioneel te gebruiken in een stedelijke omgeving. Een oplossing voor wie geen bakfiets wil aanschaffen en een prima alternatief voor de auto.

Resultaat:

 • Zeer positieve reacties van pers, publiek en gebruikers. Het project wordt daarom verder gezet.
 • Een 70-tal Cambio-klanten vond de weg naar het deelsysteem.

Partners: Cambio en Gents Milieufront (GMF).

>> Website MaxMobiel
>> Naar website

Businessplan voor Sociale Kruideniers Gent – Samenlevingsopbouw Gent

Maatschappelijke uitdaging: armoede – duurzame voedselketen.

Stad: Gent.

Samenlevingsopbouw Gent ontwikkelde een businessplan voor de twee sociale kruideniers van Gent. Een belangrijk onderdeel is het sterk aankoopbeleid dat gestoeld is op korte keten. Alle producten van de sociale kruidenier worden aangekocht via de korte keten. De producten worden op die manier goedkoper, verser en gezonder voor de klant.

Resultaten:

 • Toegang tot een kwalitatief aanbod aan levensmiddelen.
 • Uitgewerkt businessplan en financieel plan voor de 'Sociale Kruideniers Gent'
 • Klanten van de sociale kruidenier versterken en zelfredzaamheid verhogen.

>> Naar website

Als een vis in de stad - Katho Hogeschool

Maatschappelijke uitdaging: duurzame voedselketen.

Stad: Kortrijk.

'Als een vis in de stad' combineert een mobiele aquaponicsinstallatie met workshops en edutainment.

Bij aquaponics wordt mestwater van de visteelt hergebruikt als vloeibare meststof om planten op te kweken. Het is een uitgebalanceerd mini-ecosysteem waarbij zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt en afvalproducten vermeden worden. De installatie leert kinderen op een creatieve en duurzame manier omspringen met water, waterzuivering en kringlooplandbouw.

>> Naar website

Budafabriek – Designregio Kortrijk

Maatschappelijke uitdaging: stimuleren lokale economie.

Budafabriek is de fabriek van de toekomst, waar een vruchtbare samenwerking tussen mensen uit verschillende disciplines leidt tot spannende, innovatieve projecten. In de Budafabriek vormt BUDA::lab de ultieme co-creatieplek: een open atelier met daarin alle nodige materialen om ideeën te materialiseren, van een futuristische vacumeermachine, 3D-printer en lasercutter, tot het meest basic handwerkgereedschap. Het atelier staat open voor iedereen: voor designers, bedrijven, studenten, vakmensen, kunstenaars en creatieve, inspirerende mensen. BUDA::lab is een plek om te creëren, om te materialiseren, om ervaring te delen, kennis te verzamelen en uitgedaagd te worden.

Partners: stad Kortrijk, kunstencentrum buda, Flanders in Shape, Howest, intercommunale Leieda, designregio Kortrijk, Broelmuseum, agb Buda, Zorggroep Heilig Hart.

>> Naar website

Gentenaar 2.0 - stad Gent

Maatschappelijke uitdaging: co-creatie tussen bewoners en bestuur.

Stad: Gent

Het project Gent 2.0 focust op het stimuleren van digitale kennis en vaardigheden voor een slimme stad. Co-creatie van digitale toepassingen door bewoners, ontwikkelaars en stadsbestuur is het uitgangspunt om nieuwe, gedragen antwoorden te vinden op de stedelijke uitdagingen van vandaag. De mogelijkheden van apps, sociale media, lokale sites worden geëxploreerd, terwijl het stadsbestuur haar rol als facilitator in een digitale omgeving vorm geeft. De stad faciliteert door een bewonersacademie (bewoners delen kennis over hun wijk-sites) en Apps For Ghent (Open Data als brandstof voor creativiteit).

>> Website Apps for Ghent.

'Chicago vaart een andere KOERS!': kinderen fietsen in Brussel – Chicago

Maatschappelijke uitdaging: duurzame mobiliteit – kwalitatieve en veilige openbare ruimte – kindvriendelijke stad.

Stad: Brussel.

Jongerencentrum Chicago strijkt neer op Brusselse pleinen met een reizend fietscircus. Betonnen vlaktes worden omgetoverd tot een prikkelend speelparcours voor jong en oud. De publieke ruimte wordt terug van de wijkbewoners.

Het fietscircus bestaat uit een fietsherstelatelier, een tweedehandsfietsenmarkt, loopfietsjes voor kleuters en gekke fietsen voor kinderen. Kinderen kunnen er ook leren fietsen of deelnemen een uitdagend fietsbehendigheidsparcours. Aan de creatieve stand kan je je fiets mooi maken en is er een atelier waar je een gepersonaliseerd fietshesje kan laten maken. De finale van de fietsdag is een fietscriterium voor verschillende leeftijdscategorieën.

Beoogde resultaten:

 • Fietsen introduceren als volwaardige vrijetijdsbesteding.
 • Fietsen introduceren als duurzame investering.
 • Fietsen in Brussel veiliger maken voor kinderen.
 • De fietsvaardigheid van kinderen in de stad verhogen.
 • Creëren van een netwerk rond de fiets in de wijk.

>> Naar website

Le Collier Jardin – vzw Werkmmaat

Maatschappelijke uitdaging: sociale cohesie – duurzame voedselketen - kwalitatieve openbare ruimte.

Stad: Antwerpen.

Kijkgras en stekelgroen in een sociale huisvestingswijk op Luchtbal werd samen met bewoners omgevormd tot een tuinenketting. Binnenkort komen er ook mobiele tuintjes in 7 scholen en het OCMW dienstencentrum.

Resultaten:

 • De gemeenschapstuin is op korte tijd een vast deel in het leven van de deelnemers geworden.
 • Jong en oud en bewoners van diverse herkomst doen mee.
 • De tuincoach is de sleutel tot het sociaal netwerk in de wijk.
 • Stad en platteland ontmoeten elkaar: boeiende kruisbestuivingen.

Partners: stad Antwerpen, Boerenbond en Landelijke Gilden.

>> Naar webiste
>> Naar artikel smart cities blog Thuis in de Stad.

DOK strand – Cirq vzw

Maatschappelijke uitdaging: kwalitatieve openbare ruimte – sociale cohesie.

Stad: Gent.

Door de aanleg van het stadsstrand en bijhorende accommodatie werd de gure, verlaten, braakliggende zone in de oude Gentse haven omgetoverd in een sfeervolle en gezellige ontmoetingsplek, voor iedereen gratis toegankelijk (laagdrempelig). Door middel van deze tijdelijke invulling kunnen de Gentenaars, niet alleen uit de buurt maar uit de gehele stad, kennis maken met een (tot nu toe) onbekend stadsdeel dat binnen afzienbare tijd via stadsontwikkeling een nieuwe woonzone wordt.

Het strand dient als hefboom voor kennismaking met de werking van DOK als 'Werfplek voor verpozing en creatieve manoeuvres'. Concreet betekent dit dat Dokstrand en bij uitbreiding de volledige site open staan voor initiatieven van individuen, verenigingen en bedrijven die met de plek willen experimenteren.

Partners: DOK vzw.

>> Naar website

Velo Antwerpen - stad Antwerpen

Maatschappelijke uitdaging: duurzame mobiliteit – leefbare en bereikbare stad – sociale cohesie.

Stad: Antwerpen.

Velo is het fietsdeelsysteem van Antwerpen.

Resultaten:

 • 1.000 stadsfietsen ter beschikking (1.800 vanaf juni 2013)
 • 82 stations in de (binnen)stad (ca. 150 stations vanaf juni 2013)
 • Bijna 20.000 jaarkaarten in omloop.

>> Naar website.

Eetbaar Sint-Andrieskwartier - Bewonersgroep Onze Tuin vzw

Maatschappelijke uitdaging: sociale cohesie – duurzame voedselketen - kwalitatieve openbare ruimte.

Stad: Antwerpen.

Bewonersgroep Onze Tuin realiseert op een inventieve wijze eetbaar groen in de dicht bevolkte binnenstad van Antwerpen. Groene open ruimtes worden zoveel mogelijk benut om moestuintjes te realiseren. Sociale huurders worden aangemoedigd om eetbare planten en kruiden te kweken op hun balkon. Ook braakliggende gronden, verloren hoeken van het publiek domein en verwaarloosde daktuintjes worden volop benut.

Het initiatief biedt stadsbewoners ook ontmoetingskansen en het vormt een springplank om effectief rond voedsel in de stad te sensibiliseren.

Resultaten:

 • Een flinke aanzet tot stadslandbouw in het Sint-Andrieskwartier in 40 vierkantemeterbakken, 1 mini-moestuin in een publiek park, op 30 balkons en in 100-den potten en bakken op vensterbaken en stadstuintjes
 • Meer dan 200 wijkbewoners zijn betrokken.

>> Naar website

speel-TUIG – Rocsa vzw

maatschappelijke uitdaging: kindvriendelijke stad - kwalitatieve openbare ruimte

Stad: Gent.

Met het project speel-TUIG gaat de Gentse sociaal-artistieke organisatie rocsa de dialoog aan met kinderen en tieners over de leefbaarheid van hun omgeving. Via gesprekken, tekeningen en wandelingen peilt rocsa naar hoe ze vanuit hun verbeelding en leefwereld de vele lege ruimtes (die wachten op verdere stadsontwikkeling) tijdelijk zouden invullen.

Beoogde resultaten:

 • 3 speeltuigen (bespeelbare kunst) waarin de vele ideeën van de kinderen zullen samen komen.
 • diverse houten krasbanken die door de kinderen zelf worden vervaardigd en waarop ze hun boodschappen krassen.
 • De opening van de speel-TUIG-route - die de wijken Rabot/Blaisantvest en Muide/Meulestede/Afrikalaan met elkaar zal verbinden - wordt voorzien op 31 augustus 2013.

Partners: vzw Jong, stad Gent, scholen, een architect/schrijnwerker en een beeldend kunstenaar.

>> Naar webiste

Maison BILOBA Huis - vzw Eva - VGC

Maatschappelijke uitdaging: sociale cohesie – zorgstad - collectief wonen.

Stad: Brussel

Maison BILOBA Huis is een ontmoetingsplaats/ankerpunt én een solidaire woon- en leefomgeving voor senioren waar gezamenlijk betekenis en vorm wordt gegeven aan "oud worden in de Brabantwijk". Maison BILOBA Huis richt zich expliciet naar senioren van diverse origine. Maison BILOBA Huis streeft ernaar dat de senior, of die nu thuis woont, bij een van de kinderen inwoont, of in Maison BILOBA Huis woont, waardig oud kan worden.

>> Naar website.

BAZART – vzw Moos

Maatschappelijke uitdaging: kindvriendelijke stad - kwalitatieve openbare ruimte.

Stad: Leuven en Antwerpen.

BAZART is een kunstjeugdbeweging waar je speelt met alles wat kunst, cultuur en erfgoed is in de stad. De stad is de uitvalsbasis en inspiratiebron.

>> Naar website

Tv Ekkergem – Vroemvroem vzw

Maatschappelijke uitdaging: sociale cohesie.

Stad: Gent

TV Ekkergem verzorgt internationale wijktv door en voor de kleine man/vrouw. Het is hedendaagse laagdrempelige interactieve wijkTV en een alternatief voor de klassieke kabelTV. De zender slaat bruggen tussen jong en oud en verschillende bevolkingsgroepen.

TV Ekkergem is voor iedereen toegankelijk van 7 jaar (derde net kinderen) tot 77 jaar (internationaal seniorenweerbericht). Er zijn geen BV-shows meer, gewone mensen staan steeds centraal.

De populaire zender is er niet alleen voor de Gentse wijk Ekkergem. TV Ekkergem is internationaal gericht door o.a. een zusterband met de stad New York en de uitzending van het WK vissen.

www.tvekkergem.be 24/7.

 

 

Poepsimpel!? - Expertisecentrum Dier-en-Zorg

Maatschappelijke uitdaging: kwalitatieve openbare ruimte – nette stad.

Stad: Roeselare

Het expertisecentrum Dier-en-zorg van de hogeschool wil de Roeselaarse bevolking sensibiliseren om de verloedering door hondenpoep tegen te gaan. Het project omvat verschillende doelstellingen:
Bewust en duurzaam leren omgaan met hondenpoep: zo moet de belasting van het milieu verminderen, en moet de stad aantrekkelijker worden.

 • De Roeselaarse bevolking informeren over de wettelijke bepalingen over de verwijdering van hondenpoep.
 • Het zoönotisch gevaar dat de aanwezigheid van hondenpoep veroorzaakt terugdringen.
 • Oprichten van een digitaal informatiesteunpunt: www.hondenbeleidvlaanderen.be

>> naar website

Partners: stad Roeselare.

De Kunstfabriek - Vzw zZmogh

Maatschappelijke uitdaging: kindvriendelijke stad – multifunctioneel ruimtegebruik.

Stad: Gent

De kunstfabriek is een kunstzinnige speel- en werkplek voor kinderen. Jonge kunstenaars krijgen een plek geven om kunst te maken. Ze kunnen materiaal vrij gebruiken en ervaren kunstenaars ontmoeten. De kunstfabriek is tegelijk een platform voor jong artistiek talent waar ze zich aan de buurt en de buitenwereld kunnen tonen.

>> Naar website

CityDepot - Stad Hasselt

Maatschappelijke uitdaging: duurzame mobiliteit – verhogen stedelijke leefkwaliteit – stimuleren lokale economie.

Stad: Hasselt.

CityDepot pakt de belevering van binnensteden op een unieke manier aan: samen met de lokale handelaars wordt beslist om goederen niet meer aan de eigen voordeur te laten leveren, maar aan een gezamenlijke nieuwe voordeur aan de stadsrand. Vanuit dat depot wordt de levering van de goederen met bestemming binnenstad georganiseerd. Dit gebeurt gebundeld, groen, veilig en volledig op maat en in regie van de handelaar.

>> Lees meer (smart cities blog Thuis in de Stad).
>> Naar website.

L'Echappée en Drootbeek – vzw l'Echappée

Maatschappelijke uitdaging: kwalitatieve openbare ruimte – kindvriendelijke stad – nette stad – collectief wonen.

Stad: Brussel.

L'Echappée is een vereniging van gezinnen dat samen een co-housingproject in Laken realiseert. In afwachting van de nieuwbouw krijgen de braakliggende terreinen een tijdelijke invulling. De leden van de vzw organiseren met de mensen van de wijk een opruimactie van de terreinen. Van recuperatiemateriaal worden creatieve ateliers voor kinderen georganiseerd. Er zijn ook speelmomenten voor de buurtkinderen.

>> Naar website

Een Leuvens voedselstrategie – vzw Voedselteams

Maatschappelijke uitdaging: duurzame voedselvoorziening.

Stad: Leuven

Vzw Voedselteams ontwikkelde een voedselstrategie voor de stad Leuven. Die moet ertoe leiden dat de Leuvenaars zich in de toekomst voeden op een manier die lekker en gezond, en ook duurzaam, klimaatneutraal en sociaal rechtvaardig is.

Resultaat:

 • 11 lokaal gekruide voedselvoorstellen voor Leuven
 • Website en applicatie www.voedselstadleuven.be
 • een aanbod aan steden en gemeenten voor samenwerking rond een voedselstrategie

>> Naar website

'Gaan we samen wortels plukken?': bio-tuinieren met kinderen – vzw Jong

Maatschappelijke uitdaging: kindvriendelijke stad – duurzame voedselketen – kwalitatieve openbare ruimte – sociale cohesie.

Stad: Gent.

Vzw Jong laat kinderen tuinieren op openbare terreinen in de 19e eeuwse gordel van Gent. Kinderen uit dat gebied hebben weinig opties tot buiten spelen. Zeker kinderen in dichtbevolkte wijken missen een stuk eigenaarschap over hun wijk en omgeving.

Het gaat echter over meer dan plezant tuinieren met kinderen. Het project wil hen ook:

 • een plek en inspraak geven in hun buurt
 • kennis bij brengen over gezondheid en gezonde voeding
 • hen doen nadenken over de maatschappelijke posities van mensen, hun omgeving en de impact van de mens op de ecologie.

>> Naar website

H30/Villa32 - Stad Mechelen

Maatschappelijke uitdaging: kwalitatieve openbare ruimte – sociale cohesie – multifunctioneel ruimtegebruik.

Stad Mechelen.

H30 is een artistieke werkplek voor jonge mensen en onderdeel van het Cultuurcentrum Mechelen.

H30 zet verschillende artistieke activiteiten en projecten op poten waarin jonge mensen creatief en experimenteel kunnen bezig zijn met theater, dans, beeldende kunst, muziek, film en veel meer.

H30/Villa32 bestaat uit verschillende ateliers, loketten van enkele stadsdiensten (zoals het fuifloket) en de administratie van de dienst jeugd.

>> Naar website.

Renovatie De Casino - Stad Sint-Niklaas

Maatschappelijke uitdaging: sociale cohesie – cultuur in de stad – kwalitatieve openbare ruimte.

Stad Sint-Niklaas.

De Casino is een historisch pand uit 1850 dat in het verleden dienst deed als bioscoop en concertzaal. Het gebouw (met zijn achterliggende park) is in Sint-Niklaas en omstreken bekend omdat het in het collectief geheugen als ontmoetingsplaats geboekstaafd staat en diverse generaties er zich in het verleden ontspanden. De renovatie van de Casino was een middel om een vernieuwde stedelijke dynamiek te realiseren.

>> Naar website.

Boer'nBrood - Fou de Coudre vzw

Maatschappelijke uitdaging: duurzame voedselketen - sociale cohesie.

Stad: Gent

Het project 'Boer'n Brood' is een creatieve stadspicknick waarbij alle ingrediënten afkomstig zijn van producenten in de nabije omgeving. Boer'nBrood bouwt locaties om tot stadsboerderij en picknickweides met picknickkleedjes, moestuintjes, kippen en schapen. Boer'nBrood zal op verschillende locaties en evenementen in Gent mensen laten proeven van superlokale voeding, recht van de boer naar het bord. Alles wat te eten valt, wordt in Gent en omstreken geteeld. Zo komt de honing van een Gentse imker, vlees en zuivel komen van Lovendegem, en groenten van verschillende bioboeren ten zuiden van Gent. Boer'nBrood werkt ook samen met stadstuiniers en eigenaars van volkstuinen. Het doel van het project is om aan te tonen dat lekkere voeding met een heel kleine ecologische impact ook mogelijk is.

Daarbij organiseert het project ook workshops: de verticale moestuin, kweken in potten en bakken, en een inhoudelijke workshop over alledaagse korte-ketenacties.

www.boerenbrood.org

De Toverbol - Crea Musica vzw

maatschappelijke uitdaging: kindvriendelijke stad.

Stad: Gent.

Kinderen dromen van een eigen exploratieve ruimte in de stad. Ze willen experimenteren, een heimat om in te re-creëren, te fantaseren.

De Toverbol is een houten constructie met een diameter van 4,8 meter. Hij bestaat uit vier kwadranten, zodat een vrachtwagen die kan vervoeren. Binnen de bol ligt een vloer, zodat er twee compartimenten ontstaan. Zij bestaat uit milieuvriendelijke materialen.

Elke wijk in Gent krijgt een week lang de Toverbol op bezoek waarin ze dat allemaal kunnen doen. Ze kunnen van de Toverbol een muziekbol maken of door creatief om te gaan met licht omtoveren tot een muziekbol. Het wordt soms een architectuurbol, want kinderen dromen er over "wonen in de stad", de toverbol kent geen grenzen, want hij is "rond"...

www.facebook.com/toverbol