Exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer

  • 10 maart 2020

Op 1 januari 2020 werd het uitvoeringsbesluit bij het Taxidecreet, over exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer van kracht. De afgelopen maanden zijn heel wat gemeenten aan de slag gegaan met de nieuwe vergunningen, machtigingen, bestuurderspassen en de databank Centaurus2020. Na 5 maanden werking zijn er enkele punten om onder aandacht te brengen van de lokale besturen:

  • Zorg dat iemand binnen de administratie als medewerker lokaal bestuur is aangemeld op https://centaurus2020.vlaanderen.be – dat is nodig om meldingen te krijgen van aanvragen;
  • Centaurus2020 stuurt geen bericht dat de bestuurderspas is goedgekeurd – je moet de aanvrager dus zelf contacteren over het afhalen;
  • Lees hier bijzondere coronamaatregelen i.v.m. taalvereisten.
     
    Meer informatie over de vergunningen vind je op
    https://www.vlaanderen.be/taxi.