Energie-efficientie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen

Dit onderzoeksrapport brengt in kaart hoe steden de energie-efficiënte van (oude) woningen kunnen verbeteren. Het geeft daarbij een overzicht van interessante politieke initiatieven in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland op dat vlak.

Dit rapport kwam tot stand dankzij de inzet van de expertisecentra "European Urban Knowledge Network" (EUKN), het kenniscentrum van de Vlaamse Steden, het Secretariaat-Generaal van de Benelux en Thuis in de Stad. Het rapport was een initiatief binnen Urbiscoop. Urbiscoop is een samenwerking op het gebied van stedelijk beleid op initiatief van het Secretariaat-Generaal Benelux.