Energie

Stadsprogramma’s

Met een stadsprogramma realiseerden een stad en de Vlaamse overheid een gezamenlijk, multidisciplinair programma voor de stad.

Campagnebeeld 15 jaar stadsmaken

15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen

Tijdens het evenement '15 jaar stadsmaken en een vooruitblik op de slimme stad van morgen' van 13 februari:...

Verslagboek 'Duurzame & creatieve steden'

De ViA-Rondetafel ‘Duurzame en creatieve steden’ was het startpunt van een herbronning van het Vlaamse Stedenbeleid.

Stadsateliers Innovatie in de Stad

Tijdens de trefdag Innovatie in de Stad gingen zes stadsateliers door: 'collectief wonen', 'stadslandbouw', 'innovatieve economie', 'tijdelijke invulling', ...

Zaaien op beton

10 jaar Stedenfonds in de kijker

Energie-efficientie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen

Dit onderzoeksrapport brengt in kaart hoe steden de energie-efficiënte van (oude) woningen kunnen verbeteren.

Expo Kind in de Stad

Deelnemers aan de Trefdag Kind in de Stad konden kennismaken met 21 innovatieve en kindvriendelijke stadsprojecten. 7 projecten waren kandidaat voor de Thuis...

Over de Trefdag Innovatie in de Stad

Steden staan voor ruimtelijke, sociale en ecologische uitdagingen die een toenemende bevolking met zich meebrengt.