De Mechelse Pleinmakers

  • 18 maart 2020

Sociale woningen zijn overal in Vlaanderen te vinden, van de kleinste gemeente tot in de grootste stad. In de grotere Vlaamse steden zijn ze zelfs geconcentreerd in heuse sociale woonwijken. De stad Mechelen is hier geen uitzondering op. De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen beheert maar liefst 2.800 (sociale) huurwoningen, die zijn verspreid in 4 gebieden. Één daarvan, Noord, concentreert zich in de sociale woonwijk ‘Oud Oefenplein’. Deze wijk, daterend uit 1950, is tussen 2000 en 2017 helemaal gerenoveerd. 467 volledig vernieuwde huurwoningen, waaronder veel grote  Bron:Woonpunt Mechelen                                                  eengezinswoningen. Na oplevering kwamen er grotere gezinnen wonen en na een tijdje deden zich de eerste leefbaarheidsproblemen voor. Dit ging van sluikstorten, nachtlawaai, hangjongeren en vandalisme tot zwaardere criminaliteit. Ondanks dat de wijk Oud Oefenplein bestaat uit recente woningen, is en blijft het nog steeds een verarmde sociale woonwijk met weinig maatschappelijk draagvlak. Het is een vrij jonge wijk met grote jonge gezinnen, met een hoge werkloosheidsgraad en een grote taal- en cultuurbarrière ten aanzien van de doorsnee Vlaming. Kenmerken die jammer genoeg bijdragen tot de leefbaarheidsproblemen in Oud Oefenplein.

Bestaande projecten en activiteiten lossen deze problemen maar deels op. Al deze initiatieven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de professionele medewerkers die onmogelijk de klok rond aanwezig kunnen zijn. Echter het is net buiten de kantooruren dat de meeste problemen zich manifesteren én de ‘sociale controle’ onvoldoende is in de wijk. Om ook tijdens deze momenten enige ‘sociale controle’ te hebben in de wijk, heeft Woonpunt Mechelen het project van Pleinmakers opgestart. De missie van de pleinmaker is simpel, doch uitdagend: De sociale cohesie binnen de wijk versterken van binnenuit, ook buiten de klassieke kantooruren.

Hoe wordt je Pleinmaker?

In eerste instantie zocht Woonpunt Mechelen naar personen met een sterk sociaaleconomisch profiel. Aan de hand van een zoekertje in de regionale krant (juni 2017) werd er naar geïnteresseerden gezocht. Met succes. Er kwamen 26 responsen op het zoekertje af. In augustus 2017 organiseerde Woonpunt Mechelen een gezamenlijk infomoment waar de krijtlijnen van het project werden toegelicht. Dit was bovendien het geschikte moment om te peilen naar de verwachtingen van de geïnteresseerden. Vervolgens werden er twee selectieronden georganiseerd. De eerste selectieronde bestond uit een verkennend gesprek waar de basisvaardigheden van de kandidaten aan bod kwamen. De tien beste kandidaten werden weerhouden voor een tweede selectieronde. Dit was een diepte-interview samen met hun partner. Op basis van beide selectieronden werden er uiteindelijk vier pleinmakers gekozen.

De volgende stap voor de vier Pleinmakers was de verhuis naar de Oud Oefenplein wijk. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet alle vier de  Pleinmakers kwamen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Gelukkig bestaat er in het wettelijk kader een clausule dat een beperkt percentage van de beschikbare woningen openstelt aan personen met een ondersteunende functie die de leefbaarheid en sociale veiligheid kunnen bevorderen. Daarnaast ontvingen de Pleinmakers ook een maandelijkse toelage van de stad om de (marktconforme) huurprijs wat te drukken.

Wat doet een Pleinmaker?

Het takenpakket van de Pleinmaker is tweeledig. Enerzijds dient de Pleinmaker deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten die de sociale cohesie versterken in de wijk. Hierbij kan de Pleinmaker aansluiting zoeken bij bestaande activiteiten of er zelf organiseren. Anderzijds gaat de Pleinmaker op zoek naar potentiële ‘sterkhouders’. Dit zijn buurtbewoners die zich ook willen inzetten voor een grotere leefbaarheid van de wijk en die als brugfiguur kunnen dienen tussen de stad/OCMW en de wijk. Op die manier rust de bevordering van de sociale cohesie binnen de wijk niet enkel op de schouders van de Pleinmakers. Het is namelijk de bedoeling dat op termijn de sociale cohesie door zo veel mogelijk bewoners wordt versterkt. De eerste maanden zaten de Mechelse Pleinmakers in een onderzoeksfase. Daarbij zochten ze eerst aansluiting bij bestaande activiteiten om vervolgens na verloop van tijd zelf activiteiten te organiseren.

De Pleinmakers staan hier niet alleen. Integendeel, ze worden niet alleen ondersteund door andere beroepskrachten die activiteiten doorheen de dag organiseren, maar ook door professionele coaches. Achter de Pleinmakers staat een heel team van coaches en coördinatoren die hen voortduren ondersteunen en motiveren, en tenslotte ook de nodige feedback en evaluatie geven.

Wil je meer weten?

Het project van Pleinmakers werpt inmiddels zijn eerste vruchten af. De leefbaarheidsproblemen waarmee de wijk kampte, is sterk verminderd mede dankzij de aanwezigheid van de Pleinmakers. Ben je als lokaal bestuur geïnteresseerd in meer informatie over dit project of wens je zelf iets gelijkaardigs op te starten binnen je stad of gemeente? Consulteer dan zeker onze databank ‘Sociale Samenhang’. Op deze databank vind je meer (contact)informatie over de Pleinmakers, maar ook over andere projecten die enerzijds de sociale samenhang in de buurt versterken en anderzijds de polarisering binnen de buurt bestrijden.

Databank sociale samenhang Vlaanderen - Pleinmakers