De Krook: trefpunt voor cultuur en kennis, inspiratie en innovatie

  • 21 april 2017

Gent heeft iets met boeken. Een boekentoren, een Nobelprijswinnaar Literatuur, … De nieuwe Gentse stadsbibliotheek past in die lange traditie. Maar het is veel meer dan louter een bibliotheek. Het maakt deel uit van een groot stadsvernieuwingsproject. De Krook verbindt mensen, partners en disciplines. Een overzicht.

Maeterlinck en symbolisme als inspiratiebron
Gent heeft best wel een literaire reputatie te verdedigen. Zo blijft Gentenaar Maurice Maeterlinck tot nader order de enige Belgische Nobelprijswinnaar Literatuur, meer dan honderd jaar geleden. Maeterlinck was een vertegenwoordiger van het symbolisme, een kunststroming die kunst en cultuur een verbindende rol toebedeelde als tegengewicht voor een maatschappij waarin enkel onmiddellijke materiële behoeftebevrediging nog leek te tellen. Maurice Maeterlinck (1862-1949) leefde in een periode waarin zekerheden verloren gingen, belangrijke technologische veranderingen plaatsgrepen en de sociale verschillen toenamen. Klinkt actueel, niet? De nieuwe Gentse stadsbibliotheek De Krook wil graag haar maatschappelijke, verbindende rol opnemen en tegelijk de technologische revolutie omarmen…

Stadsvernieuwingsproject
De nieuwe Gentse bibliotheek De Krook opende haar deuren op 10 maart 2017. De ambities zijn niet min. De Krook moet de lange tijd weggemoffelde buurt achter de Minardschouwburg nieuw leven inblazen en er een aantrekkelijk doorgangsgebied van maken. De Krook is dan ook meer dan enkel een bib, het is een echt stadsvernieuwingsproject. 

Afbeelding De KrookDe Krook verbindt geesten, jazeker. Dat is wat bibliotheken van oudsher horen te doen. Maar de Krook legt ook ruimtelijke verbindingen. Fiets- en voetgangersbruggen linken de bibliotheek, via de Brabantdam, met de hoger gelegen binnenstad. De aanleg van het openbaar domein rond de bib, de groene kades en de omliggende straten zorgen voor de nodige ademruimte. De bib legt ook nadrukkelijk de link met het water in de stad: de term ‘krook’ betekent zoveel als bocht en verwijst naar de bocht in de Schelde waar het nieuwe stadsvernieuwingsproject vorm krijgt. Naast de bibliotheek maakt ook de renovatie van het Wintercircus deel uit van die stadsvernieuwing. De renovatie moet tegen 2020 afgerond zijn. Dat stenen circus, dat na de Tweede Wereldoorlog lange tijd fungeerde als garage en autodepot, wordt een hub voor innovatieve economie en digitale media-innovatie, met ook plaats voor tentoonstellings- en demonstratieruimtes, een ondergrondse concertzaal en horeca-faciliteiten. 

IMEC en UG als hoofdpartners

Hoe ziet die nieuwe bib zelf eruit? Kort gesteld: vijf bovengrondse en twee ondergrondse verdiepingen in een iconisch ontwerp. Met veel plaats voor boeken, innovatieve spullen en partners. Heel wat partners…. Zo vindt IMEC, het toonaangevend Vlaams strategisch onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitaal onderzoek, een vast onderkomen in de Krook. Zij stimuleren innovatief ondernemerschap door startups te begeleiden in verschillende labs (bv. virtual and augmented reality labs, prototyping lab en Co-CreatieLab). 

Ook de Universiteit Gent investeerde fors in de Krook en ziet deze plek, net als IMEC, als een vitrine voor hun onderzoek. Zij treden nadrukkelijk in dialoog met de Krookbezoekers die er workshops kunnen volgen, installaties bezichtigen of zelf deelnemen aan experimenten. Ze zien veel heil in de wisselwerking met IMEC en de reguliere bezoekers.

Via radiozender Urgent.fm, die in de bib hun studio’s en medialab huisvesten raken de Gentse media en studenten nog verder verankerd in de Krook.

Afbeelding De Krook… en de boeken?
Wat met het good old boek zelf? Hoeveel van biblios – Grieks voor boek – zit er nog in de Gentse bibliotheek? Drummen de labs, 3D-printers en alle andere technologische snufjes de boeken niet weg? Het valt best nog mee. De hele bestaande collectie verhuisde mee. De bib investeerde in aparte Kinder- en Jongerenbibliotheken, leeshoeken en studieplekken waar je tot rust kan komen middenin het multimedia-geweld. De Krook Bib app is leuk. Die geeft je onder meer leessuggesties op basis van je eerder ontleende boeken of materialen. 
Vergeet ook niet dat een hoop vrijwilligers het hele Krook-mediaoffensief op gang schoten. Ze vormden een heuse mensenketting om een deel van de enorme boekencollectie manueel te transporteren van de oude bib op het Zuid naar de Krook. Op die manier maakte de stad de Gentenaars warm voor de bibverhuis en de doelstellingen van de Krook. Of hoe cultuur een hele gemeenschap in beweging kan zetten. 

Website De Krook: http://dekrook.be/