De fietsbus als duurzaam alternatief voor de schoolbus

  • 16 december 2014

Mobiel 21 startte dit jaar een proefproject waarbij Leuvense kinderen met een fietsbus naar school rijden. Daarmee wilde de vzw bijdragen aan een meer kindvriendelijke en leefbare stad.

Op de Trefdag ‘Kind in de Stad’ sprongen ze al in het oog: volwassenen keken naar enthousiaste kinderen in de fietsbus, met een gezonde mengeling van verbazing, interesse en nostalgie. De fietsbus heeft heel wat weg van de fietskarren die de dijken aan de Vlaamse kust onveilig maken. De fietsbus van Mobiel21 is echter bedoeld als duurzaam alternatief voor de schoolbus. Een volwassene en een achttal kinderen trappen, ondersteund door een elektrische hulpmotor, samen naar school. Voor kinderen met een beperking is er een bakfiets die bestuurd wordt door een volwassene zonder dat de kinderen hoeven te trappen.

Kinderen verplaatsen zich autonoom en duurzaam

Met het projectMobiel 21 wint de Kind in de Stad-prijs met 'GOK op de fietsbus' ‘GOK op de fietsbus’ wil Mobiel21 bijdragen tot een leefbare stedelijke omgeving en kinderen stimuleren om zich autonoom en duurzaam te verplaatsen. Daarbij komt nog dat de kinderen er heel wat bij opsteken.  Jongere kinderen leren zich in het verkeer te begeven, en dat op een veilige manier. Daarbij leren ze vlug  fietsgewoontes aan, zonder risico te lopen: ze leren achterliggend verkeer in de gaten te houden, en ze geven de richting aan. En vrij vlug leren ze verkeersregels. Kinderen met een beperking leren zich ook actief te verplaatsen.  Ze vinden dit niet alleen leuk, hun zelfbeeld krijgt er een boost door en ze doen heel wat verkeerservaringen op.

Mobiel21 had de bedoeling om de fietsbus te testen in woon-schoolverkeer. In de Leuvense Sint-Jansschool kwam er een fietspool. Maar dat bleek organisatorisch niet zo eenvoudig: men moest immers steeds een vast aantal kinderen hebben om de fiets te kunnen gebruiken en ook voorzien in een fietsbushalte. Het is daarom interessanter gebleken om de fietsbus te gebruiken op  mobiliteitsschakels tussen school, opvang, en buitenschoolse activiteiten. Tijdens de vakantie wordt de fietsbus gebruikt door de kinderwerking Fabota. De fietsen zijn echter vooral nuttig gebleken voor verplaatsingen in het buitengewoon onderwijs omdat nu ook die kinderen de kans krijgen om met de fiets te leren rijden.

Leerpunten

Het project ‘GOK op de fietsbus’ heeft heel wat leerpunten opgeleverd:

  • Als nieuw project had het initiatief nood aan de nodige ondersteuning op vlak van communicatie.
  • Een fietsbus met kinderen besturen is niet zo eenvoudig als een gewone fiets. Je hebt dus fietsbusbegeleiders nodig, en die moet je opleiden.
  • Leuven heeft nogal wat hellingen, en een dergelijke fiets is niet zo energie-efficiënt als een gewone fiets: je hebt dus meer kracht nodig om de hellingen op te raken overwinnen. Dan krijg je te maken met technische problemen: de versnellingen werken nog niet zoals het hoort, en de hulpmotor met de batterijen geven niet genoeg kracht.
  • De prijs van een fietsbus is hoog voor scholen: 13.500 euro voor de groepsfiets, 2.500 voor de bakfiets. Mobiel21 is daarom ook op zoek naar partners.
  • Duurzaam collectief vervoer biedt veel mogelijkheden.
  • Bakfietsen en groepsfietsen zijn groot en zichtbaar, en daardoor veiliger.
  • Organisatorisch is het makkelijker de fiets te gebruiken op mobiliteitsschakels (zie hoger).

Innovatief stadsproject

Het project ‘GOK op de fietsbus’ werd mogelijk gemaakt door een subsidie voor kindvriendelijke,innovatieve stadsprojecten

Meer info: