De do's en dont's van een succesvol fietsbeleid

 • 12 september 2014

Vandaag vindt in Gent de slotconferentie van CHAMP plaats. CHAMP is een Europees project dat ondermeer goede praktijken van zeven toonaangevende Europese fietssteden deelt. De leerpunten van het project lees je in een handige (Engelstalige) brochure.

Het CHAMP-project startte in 2011 en bracht de ervaring van en experimenten in zeven koplopersteden (Bolzano, Burgos, Edinburgh, Groningen, Kaunas, Ljubljana and Orebro) samen.

Het project had de volgende doelstellingen:

 1. decision makers in Europese steden bewust maken van de economische, ecologische en energie-efficiënte voordelen van fietsen
 2. expertise over een geïntegreerd fietsbeleid verhogen door kennisopbouw en -uitwisseling
 3. fietsen in de pilootsteden met 10% doen toenemen
 4. 1 tot 5% vermindering van energieconsumptie door passagiersvervoer en een reductie van broeikasgassen van 1 tot 5% in de pilootsteden
 5. de leefkwaliteit in de steden verhogen door een verminderd gebruik van gemotoriseerd vervoer en een betere co-existentie tussen fietsers en voetgangers
 6. de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door het stimuleren van een transportmodus dat economisch voordelig voordelig is voor alle stedelingen en concurrentieel is met het gemotoriseerd vervoer.

Als output werd het volgende vooropgesteld:

 1. een instrument omhet fietsbeleid te analyseren
 1. een ervaringsgericht uitwisselingsprogramma
 2. de implementatie van minstens  twee innovatieve maatregelen in elke CHAMP-stad
 3. een CHAMP-catalogus met de 'do's and don'ts en goede praktijken uit de pilootsteden with inspiration, "DO’s and DON’Ts” and good examples of successful cycling policies for dissemination to other countries across Europe
 
Meer info: