Dé Griekse smart city: Trikala

  • 22 november 2018

Trikala is een middelgrote stad van 82.000 inwoners in het noorden van Griekenland, en behoort tot de bestuurlijke regio Thessalië. Het is een belangrijk regionaal verkeersknooppunt en vormt het handelscentrum voor een vruchtbare landbouwstreek. Deze stad is in korte tijd uitgegroeid tot een voorbeeld van een smart city, een stad waar informatietechnologie en het 'Internet of Things' worden gebruikt om de stad te beheren en te besturen. Op initiatief van de burgemeester ontstond een samenwerking met verschillende partners waaronder de Europese Commissie en privé technologiebedrijven. Om de lokale vernieuwing te financieren richtte de stad e-Trikala op, waarvan de stad hoofdaandeelhouder is.

 De stad kwam later op de shortlist voor de top 21 smart cities in de wereld.

Het gehele commerciële centrum van Trikala is uitgerust met draadloos internet, ook noodzakelijk voor de werking van andere toepassingen.

Speciale toestellen bieden inwoners de mogelijkheid om op elk moment certificaten van de burgerlijke stand en andere documenten van de gemeente snel en eenvoudig op te vragen en af te drukken. Bewoners worden geïdentificeerd via hun Resident-kaart. Het doel is om binnenkort ook meer complexe e-services te activeren.

Een opzienbarend project, het e-klachtensysteem, heeft veruit de grootste impact op het dagelijkse leven van de inwoners. In één jaar tijd ontvingen de stadsdiensten 4.000 vragen en suggesties, van kapotte straatlichten tot klachten over zwerfafval. Zo’n 10% van de klachten kwamen rechtstreeks bij de gemeente binnen via een smartphone app, beschikbaar op Google Play en de App Store. Deze toepassing is gekoppeld aan "dienstenplatform 20000″, dat verzoekschriften rechtstreeks naar de bevoegde gemeentelijke dienst stuurt. De gesignaleerde problemen worden gemiddeld in één week opgelost, tegenover een maand in het verleden. Daarenboven wordt ook de werking van de stadsdiensten veel meer transparant gemaakt.

Het dienstenplatform bevat ook basisinformatie uit de gemeentelijke website, zoals aankondigingen van culturele evenementen. Het functioneert ook als een toeristische gids, markeert bezienswaardigheden op de kaart en geeft handige informatie zoals telefoonnummers van apotheken. In samenwerking met de plaatselijke handelsverenigingen worden ook gerichte aanbiedingen of promotionele activiteiten aangekondigd. Een controlecentrum voor alle diensten van de 'Smart City' is gevestigd in het stadhuis.

Trikala ondertekende de covenant of Mayors. In het kader van het duurzame energie-actieplan, heeft de stad toegezegd om de CO2-uitstoot met 25% te verminderen tegen 2020. Hiervoor neemt de stad innovatieve maatregelen voor de verbetering van de energie-efficiëntie van de stadsinfrastructuur, en neemt ze deel aan het InSmart project om een geïntegreerde energieplanning voor de stad te ontwikkelen. Hierbij gaat aandacht naar energie-efficiëntie, opwekking van hernieuwbare energie, afvalbeheer en stedelijke mobiliteit. Voor het bevorderen van meer duurzame vormen van vervoer binnen de stad, is het netwerk van fietspaden uitgebreid. Tachtig parkeerplaatsen werden verwijderd om plaats te maken voor een proefproject met aparte stroken voor zelfrijdende bussen, in het kader van het project Citymobil 2 van de Europese Commissie. Gedurende zes maanden voerden onbemande bussen de bewoners rond in de stad. Na afloop van dat project werden die stroken omgevormd tot fietspaden. In de nabije toekomst, is de stad van plan om een permanent netwerk van autonome elektrische voertuigen uit te bouwen voor het openbaar vervoer in het centrum van de stad. Daarom participeert de stad aan het ELVITEN-project van de EU.

CCTV-camera’s, geïnstalleerd op de straatverlichting, volgen de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, het dubbel parkeren, het illegaal parkeren op bv gehandicaptenplaatsen of zebrapaden, en het betalend parkeren op. Ze controleren en analyseren tegelijk ook de verkeerssituatie in de stad. Op deze manier kunnen de autoriteiten de verkeersstromen opvolgen en onmiddellijk reageren op onvoorziene incidenten. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht van nummerplaatherkenning.

Met behulp van sensoren, wordt de hoeveelheid afval in vuilnisbakken opgevolgd, zodat de routes van de vuilniswagens kunnen geoptimaliseerd worden, vooral in het commerciële centrum.

Een experiment met sensoren op de straatverlichting “Smart lighting system” drong het elektriciteitsverbruik met 60 procent terug. Ook verkeerslichten worden technisch gemonitord: controllers zijn geïnstalleerd op de kruispunten van de stad en controleren voortdurend de werking van de verkeerslichten, melden potentiële storingen online aan het controlecentrum of sturen een SMS-bericht naar de bevoegde werknemer.

Scholen kunnen allemaal gebruik maken van “Lego en Raspberry Pi-robots” zodat de leerlingen al op jonge leeftijd vertrouwd geraken met technologische snufjes. Leerlingen en studenten worden zo naar technologie-jobs toegeleid.

De stad stapte ook in het ISISEMD-project, een pilootproject dat de gezondheid van senioren in het algemeen en specifiek van mensen met een lichte vorm van dementia thuis opvolgt door het detecteren van de bewegingen en de voedingspatronen van die persoon. De ouderen zelf blijven meer zelfredzaam en actief, voelen zich veilig in hun eigen omgeving, en zijn minder sociaal geïsoleerd. Tegelijk zijn ook de partners, de familie en de zorgverstrekkers ondersteund in hun dagelijkse omgang met de bejaarden.

Deze toepassing werkt complementair aan andere initiatieven, met het doel om primaire gezondheidszorg aan kwetsbare sociale groepen te verstrekken. Dit wordt ook uitgebreid naar preventieve geneeskunde voor andere bevolkingsgroepen, zoals jeugd, sporters, enz. en naar het ontwikkelen van systemen met kennis over specifieke inwonersgroepen voor noodgevallen, bv bewoners met een EHBO- of een reanimatie-opleiding.

De stad start ook een landbouwproject om technologie in te zetten bij het kweken van geneeskrachtige planten voor de farmaceutische industrie. De hoop is om hiermee jobs te creëren , vooral voor jongeren, en zo één van de grootste problemen aan te pakken: de jeugdwerkloosheid, één van de hoogste in Europa, en de braindrain.

Smart Trikala

Smart Communities to watch 2018

Project Cities