Cyberveiligheid

  • 11 februari 2021

In januari publiceerde Audit Vlaanderen de resultaten van de 2de thema-audit Cyberveiligheid die het in de loop van 2020 uitvoerde bij verschillende lokale besturen. Uit deze resultaten blijkt dat cyber- en informatieveiligheid blijvende aandachtspunten zijn voor steden en gemeenten. De algemene resultaten van de audit kan je terugvinden op de website van Audit Vlaanderen.

Veel Vlaamse steden en gemeenten zetten in 2020 al extra middelen in om de cyber- en informatieveiligheid bij het bestuur te verhogen. Zo lieten 154 lokale besturen hun ICT-technische informatiebeveiliging al testen.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur blijft ook in 2021, in samenwerking met de VVSG en Audit Vlaanderen, de lokale besturen verder ondersteunen om de cyberveiligheid te verhogen. Daarom werkten ze dit aanbod uit.

Cyberveiligheid: co-financiering van ICT-veiligheidsaudits

COVID-19 versnelde de digitalisering van lokale besturen. In 2020 investeerde de Vlaamse overheid 2 miljoen euro in de cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits voor lokale besturen. Ondertussen gingen al 84 lokale besturen in op dat aanbod van goedkope professionele veiligheidsaudits. In 2021 blijft dit aanbod gelden voor lokale besturen.

Audit Vlaanderen stelde een basisaudit samen die de belangrijkste potentiële kwetsbaarheden detecteert op het vlak van cyberveiligheid bij een lokaal bestuur. Het basispakket bevat ook een dag begeleiding om met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag te gaan. De Vlaamse overheid betaalt 2/3 van de kostprijs van die basisaudit. De prijs die jouw bestuur zelf moet betalen, bedraagt minder dan 2.000 euro.

Surf naar de bestelprocedure op de website van de Audit Vlaanderen om je audit aan te vragen.

Cyberveiligheid: aanbod van de VVSG

In 2020 startte de VVSG met het project ‘Cyberveilige gemeenten’. Binnen dit project werkt de VVSG op verschillende fronten aan de cyberveiligheid van de Vlaamse lokale besturen.

  • VVSG ontwikkelt een digitale toolkit cyberveiligheid op maat van lokale besturen. Die moet steden en gemeenten informeren en sensibiliseren over de thematiek van cyber- en informatieveiligheid. De toolkit bevat leidraden, sjablonen en attractief digitaal infomateriaal.
  • VVSG werkt een samenwerkingskader met ethische hackers uit voor lokale besturen. Samen met HoWest voerde het al meer dan 60 ethische hackings uit bij lokale besturen.
  • VVSG informeert en sensibiliseert lokale besturen via events (trefdagen, inspiratiesessies en een studiedag).

In maart publiceert de VVSG een rapport met de algemene bevindingen uit het traject met de ethische hackers.

In de loop van 2021 krijgt de online toolkit cyberveiligheid concreet vorm en organiseren ze een aantal infosessies over cyberveiligheid. Hou dit dus zeker in de gaten!

Lees meer hierover op de website van VVSG.