Conceptsubsidies voor 6 stadsvernieuwingsprojecten

  • 16 oktober 2013

Vlaams Minister van Steden Freya Van den Bossche maakt 360.000 euro vrij om in Antwerpen, Gent, Brussel, Deinze en Sint-Niklaas de haalbaarheid van nieuwe stadsvernieuwingsprojecten te onderzoeken.

Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Steden, trekt jaarlijks ruim 12,5 miljoen euro uit ter ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten. De 13 Vlaamse centrumsteden, Brussel en 21 kleinere steden kunnen een aanvraag indienen. De projecten moeten een kwaliteitsvolle en duurzame verandering in een buurt of wijk tot stand brengen. Het gros van de middelen gaat naar de financiering van de projecten zelf, maar elk jaar krijgen zes projecten ook een conceptsubsidie waarmee ze de haalbaarheid van een nieuw idee inzake stadsvernieuwing kunnen onderzoeken. De betrokken steden kunnen op die manier een voortraject opstarten naar een nieuw stadsvernieuwingsproject. De Vlaamse regering heeft vrijdag een conceptsubsidie van telkens 60.000 euro toegekend aan zes projecten, die geslecteerd werden door een multidisciplinaire jury. Later dit jaar volgt de toekenning van de projectsubsidies.

De projecten die dit jaar een conceptsubsidie krijgen zijn:

Antwerpen: Centers Borgerhout

De “Centers” zijn in Antwerpen een begrip. De verhoogde spoorweg werd gebouwd in 1899 en ligt tussen de Singel en de binnenstad. Ooit waren de Centers een aantrekkelijke stadswal in vakkundig metselwerk, nu ogen ze echter als een dode muur aan de binnenzijde en een berm vol reclame aan de buitenzijde van de stad. De stad Antwerpen wil dit strategisch gelegen spoorweglichaam ombouwen tot een verbindende en kwalitatieve stadswal die opnieuw een open en levendig gezicht naar de binnen- en buitenkant vormt. De stad wil met de conceptsubsidie nagaan hoe de ruimtes onder het spoorweglichaam ingezet kunnen worden voor socio-economische en/of culturele activiteiten op maat van de aanpalende wijken en buurten.

Contact: Ellen Lambrechts, ellen.lambrechts@stadsplanning.antwerpen.be , 03/338.21.78

Antwerpen: Thematisch onderzoek Veilig Ontwerp en Beheer

In de publieke, stedelijke ruimte is er voortdurend spanning tussen levendigheid en overlast, rust en verlatenheid, openheid en nood aan beschutting. Met de conceptsubsidie wordt een onderzoek gevoerd, samen met verschillende andere actoren, naar de verbanden tussen ontwerp, gebruik en ervaring van de publieke ruimte. Het onderzoek wordt toegespitst op concrete Antwerpse cases maar zou ook bruikbaar moeten zijn voor andere steden.

Contact: Kristof Peeters, kristof.peeters@stad.antwerpen.be , 03/338.98.17

Deinze: Stadsvernieuwing in de wijk Oostkouter, site politiecommissariaat

De site van het oude politiecommissariaat in Deinze krijgt een nieuwe bestemming. Het domein, met een kantoorgebouw, parkeerterrein en parkeergarage, bevindt zich tussen de stadskern van Deinze en de woonwijk Oostkouter. De wijk Oostkouter is een relatief nieuw stadsdeel, dat geen echt centrum heeft. Met de conceptsubsidie wil de stad nagaan of en hoe het voormalige politiecommissariaat zowel die centrumfunctie op zich kan nemen (een ontmoetingsplek, met ruimte voor wonen, buurtwinkels, kinderopvang, een buurtcentrum, groene ruimte, …) als een schakelfunctie tussen de twee gebieden.

Contact: Peter Coppens, peter.coppens@deinze.be , 09/381.95.53

Gent: Dampoort-Sint-Amandsberg

De Gentse Dampoortwijk is een unieke plek, een scharnier tussen het stadscentrum en de rand. De spoorlijn vormt een breuklijn waardoor die scharnierfunctie onvoldoende tot uiting komt. Sint-Amandsberg grenst aan de Dampoortwijk en wordt doorkruist door drie belangrijke invalswegen. Rond deze verkeersassen liggen verschillende karakteristieke buurten die nauwelijks met elkaar in contact komen. Dat maakt dat het de wijk Dampoort – Sint-Amandsberg ontbreekt aan één duidelijke identiteit. Met de conceptsubsidie wil de stad een duidelijke visie en structuur uitbouwen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Die langetermijnvisie moet ook kunnen dienen voor concrete acties op korte termijn.

Contact: Liesbeth Bultinck, liesbeth.bultinck@gent.be , 09/266.82.34

Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein

Het Hendrik Heymanplein ligt in het stadscentrum van Sint-Niklaas, vlak bij de vernieuwde Grote Markt. Het plein maakt deel uit van de Castrowijk en wordt nu vooral gebruikt als parking. Rond het plein bevinden zich de bibliotheek, winkels, kantoren en appartementen. Met de conceptsubsidie wil het stadsbestuur onderzoeken hoe het plein na een heraanleg beter tot zijn recht kan komen en bijvoorbeeld een complementaire, groene tegenpool zou kunnen vormen voor de Grote Markt.

Contact: Bart van Lokeren, bart.vanlokeren@sint-niklaas.be , 03/778.32.31

Brussel: Site Slachthuizen

De ontwikkeling van de Brusselse kanaalzone is één van de belangrijkste stadsvernieuwingsprojecten in Brussel. In het zuidelijke deel van de kanaalzone zijn er nog heel wat mogelijkheden met de site van de slachthuizen, in het hart van de Kuregemwijk (Anderlecht). Met de conceptstudie wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot een ontwerp komen, in samenwerking met sociaal-economische partners, het lokaal middenveld en de verschillende overheden die het stadsproject dragen.

Contact: Pieter Van Camp, pieter.vancamp@vgc.be , 02/563.03.14