Citizen Science voor lokale besturen – lancering draaiboek

  • 15 april 2021

Om lokale besturen te ondersteunen op het gebied van Citizen Science is op initiatief van minister Somers een draaiboek “Citizen Science voor lokale besturen” opgesteld. Dit draaiboek reikt handvaten aan om succesvolle samenwerkingen met Citizen Science initiatieven op te zetten, of om zelf initiatieven te starten.

Op vrijdag 23 april wordt dit draaiboek voor de eerste keer voorgesteld via een Webinar van 10:00 tot 12:00 uur.

Het  draaiboek is het resultaat van een nauwe samenwerking met de 13 Vlaamse centrumsteden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Aalter, Halle, Harelbeke, Zoersel, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden (KCVS) en het Citizen Science netwerk van Scivil.

Tijdens deze webinar presenteren we het draaiboek samen met een aantal getuigenissen van lokale besturen en Citizen Science initiatieven. Deelname aan de webinar is gratis, maar voorafgaande registratie is verplicht. De webinar is open voor eeniender met interesse in Citizen Science.

Het draaiboek is opgemaakt door het consortium VUB-SMIT, Scivil en IDEA Consult in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Registreren voor de Webinar