Check hoe jouw stad eruit kan zien na Corona!

  • 21 september 2020

Op 21 september is de campagne van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur ‘stad na Corona’ van start gegaan. Op www.stadnacorona.be wordt vanaf woensdag 23 september zeven weken lang telkens een nieuwe vooraanstaande Vlaamse denker aan het woord gelaten. Alle zeven zullen zij elk vanuit hun expertise reflecteren over hoe de stad en gemeente eruit kan zien na Corona. 

Hun aanbevelingen zullen nadien op hetzelfde platform gebundeld worden in een verzamelwerk van essays. Zodat lokale besturen maar ook geëngageerde burgers hiermee aan de slag kunnen om de huidige uitdagingen van de Coronacrisis om te zetten in opportuniteiten die het samenleven in onze steden positief en duurzaam veranderen. 

Meer informatie over de campagne en de acties van Minister Somers, wie onze denkers zijn en hoe hun inzichten de lokale besturen in steden en gemeenten kunnen helpen, vind je op de website www.stadnacorona.be