Blue Gate Antwerp: ooit belangrijkste petroleumhaven van Europa wordt bedrijventerrein voor ‘blauwe economie’.

 • 8 augustus 2012

Antwerpen is met haar wereldhaven al eeuwenlang een economische motor voor Vlaanderen, België en Noordwest-Europa. Aan het begin van de 20ste eeuw had de stad met Petroleum-Zuid de belangrijkste petroleumhaven van Europa. Het terrein dat nauwelijks 3 kilometer van het Antwerpse stadscentrum ligt, is ondertussen al meer dan 30 jaar grotendeels verlaten. Een exponent van het petroleumtijdperk wordt nu een duurzaam bedrijventerrein voor innovatieve bedrijven. Het kan bijna niet symbolischer.

De ontwikkeling van Blue Gate Antwerp is het resultaat van een intense samenwerking tussen stad Antwerpen en het Vlaams Gewest. Blue Gate Antwerp bestaat uit drie grote delen. Tegen de Schelde komt een logistieke zone van 13 hectare. Hier is plaats voor een clusterkade, slimme logistieke bedrijven en een stadsregionaal watergebonden distributiecentrum. Daarachter ligt een gebied van 26 hectare voor hoogwaardige productie en voor onderzoek en ontwikkeling. Tot slot is er een groene verbindingsstrook van 14,5 hectare naar het natuurgebied van de Hobokense Polder. Het nieuwe bedrijventerrein kent 4 duurzame pijlers:

 1. Slimme logistiek en stadsdistributie: Een uniek onderdeel van de logistieke zone op Blue Gate Antwerp wordt het stadsregionaal watergebonden distributiecentrum. Het gaat om een multifunctioneel centrum dat goederen ontvangt die het via gebundelde leveringen met kleinere, milieuvriendelijke voertuigen aan de stad bezorgt. Aanvullend kan het centrum nog verschillende andere diensten met toegevoegde waarde aanbieden. Voor de aan- en afvoer van goederen maakt de logistieke zone zoveel mogelijk gebruik van de Schelde. Daarnaast is Blue Gate Antwerp gemakkelijk te bereiken via de weg. Het terrein heeft een goede aansluiting op de autoweg A12 en de Antwerpse ring (R1). Naast de site ligt een brede spoorbundel en er komt een goede ontsluiting voor openbaar vervoer en vervoer per fiets.
 2. Eco-effectieve productie Blue Gate Antwerp kiest voor een eco-effectieve aanpak. Daarbij gaan economische groei en ecologische meerwaarde hand in hand. Eco-effectiviteit veronderstelt een zo groot mogelijke positieve voetafdruk. Blue Gate Antwerp wil zorgen voor méér schone lucht, méér hernieuwbare energie, méér terugwinning van materialen, méér toegevoegde waarde en meer werkgelegenheid. Daarom zal het innovatieve ondernemingen aantrekken die zich specialiseren in duurzame productie en een intelligente manier van werken met materialen en grondstoffen (bv. door gebruik van duurzame materialen, cradle-to-cradle).
 3. Onderzoek en ontwikkeling Naast productiebedrijven is er op Blue Gate Antwerp ook ruimte voor instellingen gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dat kunnen onderzoeksafdelingen van ondernemingen zijn, maar evengoed centra verbonden aan universiteiten of overheden. Een belangrijke troef voor O&O is de nabijheid van de Universiteit Antwerpen. Momenteel voert Blue Gate Antwerp een onderzoek naar de vestiging van een incubator voor duurzame chemie.
 4. Hernieuwbare energie Het bedrijventerrein ambieert een omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen. Op termijn moet Blue Gate Antwerp zelfs meer duurzame energie opwekken dan verbruiken. Omliggende projecten zoals Nieuw Zuid of de Groothandelsmarkt kunnen daar mee van profiteren.

Actoren:

 • Stad Antwerpen (AG Vespa en Actieve Stad/Werk en Economie)
 • Vlaamse overheid
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 • Europese Unie
 • ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV
 • Waterwegen en Zeekanaal

Maatschappelijke meerwaarde:

 • Meer werkgelegenheid: de initiatiefnemers verwachten ruim 2000 nieuwe jobs te creëren.
 • Meer groen, leefbaarheid en duurzaamheid: door slimme logistiek, groene corridor, minder vrachtverkeer door de stad, opwekken hernieuwbare energie…

Overdraagbaarheid naar Vlaanderen:

 • Vlaanderen heeft een van de beste waterwegeninfrastructuren ter wereld. Nog andere steden kunnen gebruik maken van waterwegen voor vrachtvervoer.
 • Er is in Vlaanderen nog veel ruimte om verbeteringen te maken op vlak van slimme logistiek en stadsdistributie.
 • Ook andere bedrijventerreinen in Vlaanderen kunnen meer aandacht besteden aan het welzijn van werknemers door een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer, de implementatie in een groene omgeving.
 • Blue Gate Antwerp toont dat een oud industrieterrein een nieuwe functie kan krijgen.
 • Het ontwikkelen van een innovatieve eco-cluster kan een impuls vormen voor een toekomstgerichte economische ontwikkeling van Vlaanderen.

Meer informatie