Benelux-ministers en lokale bestuurders ondertekenen akkoord om bestaande woningen energiezuiniger te maken

  • 9 oktober 2013

Benelux-ministers en lokale bestuurders van steden hebben op 8 oktober 2013 een engagement genomen omtrent de verbetering van de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in steden van de Benelux en aangrenzende gebieden. Dit gebeurde in een Memorandum of Understanding (MoU) en vond plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Vertegenwoordigers van ministers en de burgemeesters en schepenen/wethouders van de steden en gemeenten, ondertekenden dit samen in aanwezigheid van de Europese Commissie. De bevoegde ministers Marco Schank (Luxemburg), Stef Blok (Nederland), Rudi Vervoort (Brussel Hoofdstedelijk Gewest), Freya Van Den Bossche (Vlaamse regering), Jean-Marc Nollet (Waals Gewest) zijn ondertekenaars van dit document.

Met dit Memorandum of Understanding verenigen 14 steden en gemeenten uit België, Nederland, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen (*) zich. Men wil elkaar inspireren, stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van initiatieven voor energiebesparing. Doel is om het tempo van energie efficiënte renovaties in bestaande woningen te versnellen door 7 actiepunten : waaronder bewustwordingscampagnes, het aanmoedigen van het gebruik van innovatieve technologie en een breder aanbod van financiële steunmaatregelen. Zo kan op een duurzame wijze de energie efficiëntie in de steden versterkt worden. 

>> Naar het Memorandum of Understanding.
>> Naar een overzicht van de reeds bestaande energiebesparende  initiatieven in de hele regio.

Benelux-ministers en lokale bestuurders ondertekenen akkoord om bestaande woningen energiezuiniger te makenHet Memorandum of Understanding steunt op een onderzoeksrapport "Energie-efficientie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen". Dit rapport kwam tot stand dankzij de inzet van de expertisecentra "European Urban Knowledge Network" (EUKN), het kenniscentrum van de Vlaamse Steden, het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de Vlaamse overheid (Thuis in de Stad). Dit rapport heeft enerzijds als doel om een overzicht te geven van interessante politieke initiatieven om de kennisuitwisseling tussen autoriteiten (centraal en lokaal) te stimuleren. Anderzijds brengt het de problemen in kaart die de verbetering van energie efficiëntie in de gebouwde omgeving verhinderen.

>> Download het onderzoeksrapport.
>> Download de samenvattende tabel met maatregelen van steden en hogere  overheden.

Dit project kadert in de doelstelling van de EU om tegen 2020 de uitstoot van CO2 te verminderen en energie te besparen. Voor Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie, is dit een resultaat dat voortvloeit uit de Benelux-samenwerking. " Sinds 2010 biedt het Secretariaat-Generaal van de Benelux een platform voor overleg , Urbiscoop genaamd. Hierdoor kunnen steden en centrale overheden maatschappelijke uitdagingen samen oppakken en tot resultaten komen ". 

(*) (BE) Gent, Genk, Antwerpen, Leuven, Moeskroen, Luik /(NL) : Breda, Deventer, Hardenberg /(LU) : Esch-Sur-Alzette, Beckerich /( NRW) : Bottrop, Aken, Gelsenkirchen, alsook de groepering van grensoverschrijdende samenwerking 'Eco-Trans-Faire'.