Bataviabrug over Oude Dokken Gent ingehuldigd

  • 2 juli 2012

Op zaterdag 30 juni werd de Bataviabrug over Oude Dokken officieel geopend. De Bataviabrug is een fietsers- en voetgangersbrug die het Stapelplein over het Handelsdok heen met de Koopvaardijlaan verbindt. De toekomstige bewoners van Oude Dokken en de omliggende wijken zijn daarmee verzekerd van een vlotte en veilige aansluiting met de binnenstad.

Nieuw stadsdeel

De 'Oude Dokken' is een voormalig havengebeid dat omgevormd wordt tot een nieuw, gemengd stadsdeel. De komende jaren verrijzen daar ongeveer 1.500 woningen, parken en woongroen, publieke voorzieningen, kantoren en kleinhandel. Thuis in de Stad heeft de stad Gent voor dit stadsvernieuwingsproject een projectsubsidie van 2.360.000 euro toegekend.

Vlotte mobiliteit voor zwakke weggebruiker

Bataviabrug over Oude Dokken Gent ingehuldigd

Om de verbinding tussen het nieuwe stadsdeel en de historische binnenstad zo vlot mogelijk te maken, bouwen de Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB, verschillende bruggen voor fietsers en voetgangers. De Bataviabrug is daarbij de eerste en is nu dus volledig afgewerkt.

De Bataviabrug bestaat uit een vast en een beweegbaar deel. Het vaste deel bevindt zich aan de kant van de Koopvaardijlaan. Het beweegbaar deel is een technologisch hoogstandje: centraal over de vaarweg kan de brug opgeheven worden zodat schepen eronder door kunnen varen. Ook als de brug in beweging is, kunnen voetgangers en fietsers ze nog altijd oversteken. Zo blijft de verbinding met de binnenstad op elk moment behouden.

De nieuwe brug ligt precies in het verlengde van de Doornzelestraat. Op die manier sluit ze logisch aan op de bestaande structuur van de binnenstad. Om het fietsen in de omgeving zo aangenaam mogelijk te maken, heeft het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer de afgelopen maanden enkele belangrijke ingrepen uitgevoerd. Een extra middenberm, vlak bij de Doornzelestraat, maakt dat fietsers de weg vlotter kunnen oversteken. Het rechte stuk van Dok Noord, van na de bocht aan het Stapelplein tot aan de kruising met de Muidelaan, kreeg dan weer een nieuwe indeling. Daardoor hebben fietsers aan beide kanten van de weg nu veel meer plaats. Aan de andere kant van de brug zorgt een tijdelijk pad op het kaaivlak ervoor dat fietsers en voetgangers vlot tot aan DOK-parking geraken. Van op de parking bereiken ze vervolgens makkelijk de Koopvaardijlaan. De definitieve aansluiting volgt bij de heraanleg van het kaaivlak aan die zijde van het Handelsdok.

Meer informatie:
>> Website Oude Dokken.
>> Fiche projectsubsidie 'Oude Dokken'.