Antwerpen, Genk, Gent en Oostende ontvangen projectsubsidie stadsvernieuwing

  • 29 november 2013

Antwerpen, Genk, Gent en Oostende krijgen steun van de Vlaamse overheid bij de realisatie van een stadsvernieuwingsproject. Vlaams minister Van den Bossche trekt daarvoor 12 miljoen euro uit.

Stadsvernieuwingsprojecten moeten een buurt of stadsdeel op een kwaliteitsvolle en blijvende manier veranderen. Bij de beoordeling van de projecten houdt de jury stadsvernieuwing, samengesteld uit academici en experts, rekening met een aantal kwaliteitscriteria: het totaalkarakter van het project, de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, de aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid, de participatie van de buurtbewoners bij het ontwerp en de realisatie, en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars. Daarnaast heeft de jury ook aandacht voor armoedebestrijding, kindvriendelijkheid, kwalitatieve huisvesting, maatschappelijke participatie en het voorkomen van sociale verdringing.

Er kwamen zeven aanvragen binnen voor zo'n projectsubsidie. Na onderlinge vergelijking stelde de jury vier geselecteerde projecten aan de minister voor: het project IJzerlaan in Antwerpen, het Thor Park in Genk, het project Tondelier in Gent en Oosteroever in Oostende. Aan de vier laureaten wordt telkens een subsidie van 3.038.500 euro toegekend.

Antwerpen - IJzerlaan

De IJzerlaanbrug in Antwerpen wordt de komende jaren afgebroken en vervangen door een fietsbrug, terwijl het Lobroekdok opnieuw verbonden wordt met open water. De stad wil die infrastructuurwerken ook aangrijpen om de omliggende wijken op te waarderen.

In een eerste deelproject wordt op de noordelijke aanloophelling van de IJzerlaanbrug een nieuwe woonwijk gecreëerd. Dat gebeurt in nauwe participatie met de bewoners van de omliggende wijken. Daarnaast wordt de bestaande IJzerlaanbrug vervangen door een fietsbrug. In een derde deelproject wordt de IJzerlaan heraangelegd en voorzien van een afwateringkanaal voor het Lobroekdok. 

Het volledige stadsvernieuwingsproject laat zo toe dat de Singel van noord naar zuid vervolledigd wordt en er ook een sterke ruimtelijke relatie ontstaat tussen de wijken van het Eilandje en de Damwijk. Ook de historische waterstructuur wordt in ere hersteld en er komt meer water in de 
stad. 

Contact: Els Gepts, els.gepts@stadsplanning.antwerpen.be, 03 338 21 73.

Genk – Thor Park

Genk – Thor ParkMet het Thorproject start de stad Genk met de herbestemming van de voormalige mijnsite van Waterschei (circa 90ha).

De stad Genk wil op het terrein een hoogwaardig bedrijvenpark en wetenschapspark creëren. Een eerste belangrijke stap is de opstart van het onderzoekscentrum EnergyVille. EnergyVille is een initiatief van KULeuven, VITO en Imec en groepeert 200 onderzoekers. 

Daarnaast komt er ook een technologie-opleidingscluster, met daarin nieuwe vormen van technologieonderwijs op secundair niveau, ingenieursopleidingen en ook technische opleidingen voor werklozen en werknemers.

Maar het terrein wordt ook een uniek belevingspark voor de buurtbewoners, met ruimte voor natuurrecreatie, evenementen en cultuur. Het is opgevat als een parkgebied met wandel- en fietspaden en karaktervolle overdekte picknickplekken.

Kers op de taart wordt het monumentale hoofdgebouw dat al die verschillende functies met elkaar verbindt. Het wordt een plek met karaktervolle horecazaakjes, een horecaplein, vergaderzalen, een auditorium, kinderopvang, fitness en ruimte voor evenementen. Het is ook de plek waar de mijnwerkersvereniging de herinneringen aan het mijnverleden levend kan houden. 

Contact: Veronique Claessens, veronique.claessens@genk.be, 089 65 45 30; Francine Quanten,francine.quanten@genk.be, 089 65 42 00.

Gent – Project Tondelier

Gent – Project TondelierMet het project Tondelier wil de stad Gent een grote brownfield omvormen tot een klimaatneutrale stedelijke nieuwbouwwijk. Er komen meer dan 500 woningen, waaronder 20% sociale woningen en nog eens 20% budgetwoningen. Alle gebouwen worden gebouwd volgens de passiefbouwnormen.

Tondelier wil ook een brug slaan naar de omliggende 19de eeuwse gordelwijken Rabot en Blaisantvest. De bouw van een aantal publieke voorzieningen (een buurtsporthal, park, crèche, jeugdlokalen) moet dat bevorderen. Maar de bewoners van de omliggende wijken worden ook actief betrokken, onder meer door samen met hen de woonkwaliteit van de bestaande woningen te verhogen. Daarnaast worden ze ook maximaal betrokken bij de inrichting, het beheer en de programmatie van de nieuwe buurt.

Contact: Filip Van de Velde, Filip.Vandevelde1@gent.be, 09 266 84 42; Bart Timmerman,bart.timmerman@gent.be, 09 266 78 01.

Oostende - Oosteroever

De ontwikkeling van Oosteroever is een kans om de hele oostzijde van Oostende (Oosteroever en Vuurtorenwijk) integraal te ontwikkelen. Het is een diverse woonwijk met een havengebied, bedrijventerrein, duinlandschap en bestaande woonwijk. De stad wil het gebied ontwikkelen tot een volwaardig stadsdeel.

De Oosteroever ligt, samen met de Vuurtorenwijk, geïsoleerd van het centrum van Oostende, aan de andere zijde van de haven, en is langs alle zijden omgeven door 'groene' en 'blauwe' structuren. Het volledige gebied moet herontwikkeld worden tot een 'lob aan de stad'. Het gaat om een dichtbevolkte woonwijk (oude Vuurtorenwijk en nieuwe Oosteroeverwijk), waar in de toekomst verschillende nieuwe stedelijke voorzieningen op maat van de wijk komen en waar ook voldoende open ruimte is. De stad wil daarvoor het duinenlandschap herstellen en rechtstreeks laten aansluiten op de nieuwe publieke ruimte van Oosteroever.

Er zal ook voor gezorgd worden dat de Moreauxlaan makkelijker kan worden overgstoken. Geplande sociale voorzieningen in de Vuurtorenwijk worden op die manier beter ontsloten voor de nieuwe bewoners van Oosteroever, terwijl voor de Vuurtorenwijk de barrière met het duinenlandschap verkleint. 

Bij dat alles wordt een vernieuwend en grootschalig participatieproces doorlopen met alle betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke actoren. 

Contact: Sara De Greve, sara.agso@gmail.com, 059 51 71 73.

>> meer over stadsvernieuwing.