360.000 euro voor ontwerp stadsvernieuwing in 5 steden

  • 1 september 2016

Op 15 juli jl. kende de Vlaamse Regering vijf nieuwe conceptsubsidies toe, samen goed voor een bedrag van 360.000 euro. Na een beoordeling door een jury van experten, en op basis van duidelijke kwaliteitscriteria, verleent ze een subsidie van telkens 72.000 euro aan de steden Dendermonde, Genk, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas.

Een overzicht.

Dendermonde, Stationsomgeving

Dit jaar gaat Dendermonde met een belangrijke primeur lopen. De stad diende voor het eerst een aanvraag in en wist meteen een subsidie te verwerven.

Het treinstation van Dendermonde behoort tot het Gewestelijk ExpresNet. NMBS/Infrabel en De Lijn hebben interesse om het station en zijn omgeving te moderniseren. In 2012 leverden ze een masterplan van Eurostation op, waarin ze een aantal mobiliteitsprojecten voorstellen zoals bv. een pendelparking, een nieuw busstation, een passerelle over het spoor, … De stad wil met de conceptstudie een ambitieuzer project op de sporen zetten voor haar stationsomgeving en ook zelf een regierol opnemen in de stedelijke ontwikkeling. De conceptstudie is een eerder klassieke studie waarin de stationsomgeving moet passen in een bredere ruimtelijke context. Voor- en achterkanten heft het stadsbestuur op. Het station en zijn sporenbundel mag geen fysieke scheiding meer zijn tussen het stadsdeel Sint-Gillis en het stadscentrum. Stad Dendermonde wacht nu nog de taak om de verschillende betrokken partijen te overtuigen van deze verfijningsoefening van het bestaande masterplan.

Presentatie

Aanvraagformulier

Juryfiche

Projectfiche

Genk, Campus Bret Leerlandschap van de 21e eeuw

De Genkse schoolomgeving heeft te kampen met een zogenaamde “witte vlucht naar de rand”. Momenteel is de Bret-campus te weinig een ‘sociale ontmoetingsruimte’. Genk onderbenut de educatieve mogelijkheden ervan. De conceptstudie beoogt de herwaardering van de Bret-scholencampus met duidelijke linken tussen alle aanwezige scholen, maar ook met de omliggende wijken en het stadscentrum. Het stadsbestuur zal de conceptstudie aanwenden om het concept van een 21ste-eeuws leerlandschap participatief en dynamisch in te kleuren. Het leerlandschap willen ze verbinden met de omgeving om zo een hedendaags antwoord te bieden op de maatschappelijke uitdagingen en de behoefte aan nieuwe onderwijsconcepten.

Presentatie

Aanvraagformulier

Juryfiche

Projectfiche

Mechelen, Nekker Nova

Nekkerspoel is een 19e eeuwse wijk ten noordoosten van het centrum van Mechelen. De verhoogde spoorberm, de inrichting van het station Mechelen-Nekkerspoel, de Buitendijle en de vesten vormen een sterke fysieke barrière tussen de binnenstad en deze wijk. Het slechte imago, het moeilijke samenleven tussen de verschillende generaties, de etniciteit en de lage woonkwaliteit vormen de aanleiding om de as door deze wijk te herdenken en een perceptieverandering teweeg te brengen. Binnen dit stadsproject pakt Mechelen ‘de kop van Nekkerspoel’ aan. Met het ontwerpend onderzoek zal de conceptstudie een ruimtelijke ontwikkelingsvisie uitwerken voor dit scharniergebied. De studie beoogt ook de creatie van publiek-private samenwerkingen en een lokaal draagvlak. Het Mechelse stadsbestuur wil ten slotte ook een participatietraject opstarten, dat jongeren en tieners actiever betrekt bij de wijk.

Presentatie

Aanvraagformulier

Juryfiche

Projectfiche

Sint-Niklaas, Groene Lob Baenslandwijk

Dit project past binnen de stedelijke visie van het lobbenstadmodel, als opstap naar een leefbare en klimaatbestendige stad. De groene lobben brengen de natuur tot in de stad, zijn aantrekkelijk voor recreatieve functies en vangen het overtollig hemelwater op. De conceptstudie ontwerpt een zevende groene lob, in het zuiden van de stad. Geen evidente zaak, want de stad moet de groene lob integreren in het bestaande woonweefsel. Sint-Niklaas focust vooral op groene inrichtingsvoorstellen met een functionele invulling zoals bv. een speelroute, een fietsroute, water, stadslandbouw, en de verbinding met de bestaande groene ruimtes, het wonen… en dit alles in coproductie met de buurtbewoners.

Presentatie

Aanvraagformulier

Juryfiche

Projectfiche

Roeselare, Van stadhuis naar stadcentrum XL

Door de groei van de stad is het huidige administratieve centrum in het hart van de stad Roeselare niet langer functioneel. Een renovatie van de huidige gebouwen is praktisch onhaalbaar en erg duur. Bovendien kiest de stad voor een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw dienstverleningsmodel in het gebied van het project Roeselare Centraal, namelijk het vernieuwde station en haar omgeving.

Het stadsbestuur wil met de conceptstudie op zoek gaan naar een nieuwe invulling en betekenis van en voor het stadshart, in relatie met de ontwikkeling van de stationsomgeving en de functie van het nieuwe stadhuis.

Presentatie

Aanvraagformulier

Juryfiche

Projectfiche