3 winnaars van de Thuis in de Stad-prijs 2014

  • 30 januari 2015

De projecten Leefstraat (Gent), Eggefoort Friche (Brussel) en Kortrijk Spreekt/iedereen spreekt winnen ex aequo de Thuis in de Stad-prijs 2014. Ze ontvangen van Vlaams minister Homans een geldprijs van 50.000 euro. ’t Groen Kwartier uit Antwerpen ontving een eervolle vermelding van de jury.

Op de studiedag ‘De burger in de stad. Samenhang tussen overheidsbeleid en burgerinitiatief’ van 30 januari, maakte Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans de winnaars van de Thuis in de Stad-prijs 2014 bekend. Drie projecten deelden de eerste prijs: Leefstraat uit Gent, Eggefoort Friche uit Brussel en Kortrijk Spreekt/Iedereen spreekt.

De jury over de winnaars

Het project Eggevoort-Friche-Citymin(d) werd door de jury beoordeeld als een positief en vernieuwend project, dat er in slaagt een nieuwe vorm van stedelijkheid te realiseren, met duidelijke en tastbare resultaten, met aandacht voor alle bevolkingslagen, en met een sterke band met verschillende overheden. Het project fungeert als externe makelaar in een no man’s land, en zorgt voor een match tussen de verschillende spelers, zorgt voor nieuwe coalities en nieuwe ontwerpen en activiteiten.

Het project Gent, Leefstraat-experiment werd door de jury beoordeeld als een project dat getuigt van een goede strategische aanpak, met een methodiek die goed bruikbaar is voor moeilijke, buurtgebonden mobiliteits-en leefbaarheidskwesties.

Het project Kortrijk Spreekt werd door de jury beoordeeld als een creatief en innovatief project, dat een interessante dynamiek teweeg brengt. Het project sluit aan bij het zoeken naar nieuwe vormen van politiek en bestuur, en het is een vernieuwende ingreep van de stad om een aantal initiatieven op gang te zetten, op een zeer open manier, en in het besef dat een aantal resultaten onzeker zijn. De jury heeft waardering voor de ingezette ‘best practices’ op uiteindelijk zeer verschillende terreinen, met name ruimtelijk-fysieke ingrepen en armoedebestrijding.

Eervolle vermelding voor ’t Groen Kwartier

Voor het eerst in de geschiedenis van de Thuis in de Stad-prijs, ontving een kandidaat een eervolle vermelding van de jury. De jury was van mening dat het stadsproject nog te recent is om te concluderen of de integratie van de wijk in de stad ten volle geslaagd was. Ze vond wel een eervolle vermelding op haar plaats omdat ’t Groen Kwartier een uitzonderlijk, creatief en intens project is en een zeer geslaagd voorbeeld van privaat-publieke samenwerking, waarbij de stad een sterke en kwaliteitsvolle regie voert, met creatieve en geëngageerde ondernemers als private partners.

Meer info: