0,5 ha bos aangeplant als compensatie voor Trefdag Innovatie in de Stad

  • 29 maart 2013

os+ heeft op 28 maart 2013 in opdracht van Vlaams minister Van den Bossche 0,5 ha bos aangeplant in het struikroversbos in Oostende. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van de Trefdag Innovatie in de Stad gecompenseerd.

Compensatie

De aanplanting van 0,5 ha bos in Oostende zorgt voor een CO2-compensatie van 5.5ton CO2 per jaar. De Trefdag Innovatie in de Stad zorgde voor een CO2 van 3.24 ton. Dat komt neer op 10.8kg CO2 per deelnemer. Ter vergelijking: een gemiddelde Belg stoot per jaar 10 ton CO2 uit per jaar of 27 kg CO2 per dag.

Vlaams minister Van den Bossche heeft het team Stedenbeleid van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur gevraagd om elk evenement van Thuis in de Stad te compenseren door het aanplanten van bomen.

Een duurzaam evenement

Thuis in de Stad heeft ernaar gestreefd de Trefdag Innovatie in de Stad zo duurzaam mogelijk te organiseren. Om de CO2-uitstoot te beperken zijn de volgende initiatieven genomen:

  • Het aantal verplaatsingen werd beperkt door een grote trefdag te organiseren in plaats van verschillende kleinere evenementen.
  • De meeste deelnemers hebben zich op een duurzame manier verplaatst.
  • Het vervoer van het materiaal werd zoveel mogelijk gebundeld.
  • Thuis in de Stad gebruikte klimaatneutraal drukwerk.
  • Muziekcentrum De Bijloke gebruikt elektriciteit uit vernieuwbare bron en voornamelijk regenwater.
  • De cateraar gebruikte voor een deel korte ketenproducten. De catering was ook vegetarisch.

>> Meer over de Trefdag Innovatie in de Stad.