Over de Thuis in de Stad-prijs

De Vlaamse minister van steden reikt jaarlijks de Thuis in de Stad-prijs uit. Daarmee wil de Vlaamse overheid innovatieve realisaties van de steden stimuleren en onder de aandacht brengen.

De volgende steden kunnen zich kandidaat stellen voor de Thuis in de Stad-prijs: Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel.

Jurering

De ingediende projecten worden als volgt beoordeeld:

  • de 'stedenjury' (samengesteld uit vertegenwoordigers van elke centrumstad en de VGC) beoordeelt alle projecten en maakt een 'shortlist' van kandidaten op.
  • de deskundige jury beoordeelt de projecten die de shortlist halen en selecteert daaruit minstens twee en maximaal drie winnaars.

De jury's beoordelen de projecten aan de hand van de volgende criteria:

  • het innovatieve karakter van het project
  • de beoogde effecten: de positieve effecten op één of meerdere aspecten van leefbaarheid: huisvesting, stedelijke ruimte, mobiliteit, leefmilieu, plaatselijke economie, sociale cohesie, cultuur en democratisch besturen
  • de realisatiegraad van de beoogde effecten: het project moet al gerealiseerd zijn of moet zo ver gevorderd zijn dat het op zijn waarde en effectiviteit beoordeeld kan worden
  • de mate van integratie van beleidsdomeinen: de mate van partnerschap (horizontaal, publiek – publiek, publiek –privé, en verticaal: federale-regionale-lokale overheden)
  • de bijdrage van het project tot stedelijkheid
  • de voorbeeldfunctie en overdraagbaarheid van het project
  • de betrokkenheid van de bevolking bij voorbereiding en realisatie van het project: de mate waarin afstemming gezocht werd met de betrokken bevolkingsgroepen (stadbewoners, stadsgebruikers, …);
  • de aandacht voor netwerkvorming.