Over het Stedenfonds

Met het Stedenfonds zorgt de Vlaamse overheid voor een structurele financiering van de dertien centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De middelen van het Stedenfonds zijn bestemd voor:

  • de verhoging van de leefbaarheid op stads- en wijkniveau
  • het tegengaan van de dualisering en
  • de verhoging van de kwaliteit van het bestuur van de stad.

Planlastvermindering vanaf 2014

Het stedenfonds wordt gevat door het 'Planlastendecreet'. Vanaf 1 januari 2014 worden er tussen de centrumsteden en de Vlaamse Regering geen beleidsovereenkomsten meer aangegaan. De centrumsteden hoeven bij de opmaak van de lokale beleids- en beheerscyclus enkel aan te geven dat ze de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het stedenfonds in hun stad zullen uitvoeren.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wordt niet gevat door het Planlastendecreet. Daarom blijven de bepalingen uit het huidige Stedenfondsdecreet met betrekking tot de VGC ongewijzigd.

>> Meer over planlastvermindering.