Publieksmomenten team Stedenbeleid - ABB

  • 21 februari 2018

De eerste drie maandagen  van maart vinden er drie evenementen plaats waarbij het team stedenbeleid in interactie zal treden met het publiek. Op 5 maart vond de Slim in de Stad-prijsuitreiking  plaats. Op 12 maart organiseerden we een infomoment over stadsvernieuwing oproep 2018. Tenslotte  lanceren we op 19 maart de gemeente- en stadsmonitor in het ICC Gent.  We hopen je te ontmoeten op deze evenementen!

19/3/2018 Voorstelling gemeente- en stadsmonitor

Op maandag 19 maart 2018 lanceert het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met het departement Kanselarij en Bestuur (DKB) de gemeente- en stadsmonitor

in het ICC Gent.

Voor de 13 centrumsteden is het de zesde keer dat we inzichten bieden in de leefkwaliteit en de duurzame ontwikkeling van de steden. Voor de overige 295 gemeenten in Vlaanderen gaat het om een gloednieuwe omgevingsscanner die de maatschappelijke ontwikkelingen in elke gemeente in beeld brengt. De eerste resultaten, hoe je de gemeente- en stadsmonitor kan gebruiken en hoe de rapportering is opgebouwd, kom je te weten tijdens de lancering.

Het programma vult de hele voormiddag. Wil je erbij zijn? Aarzel dan niet en schrijf je in.

12/3/2018   Infomoment stadsvernieuwing 

Op maandagnamiddag 12 maart 2018 organiseertde het team stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur een infomoment over stadsvernieuwing oproep 2018  in het VAC Herman Teirlinck te Brussel.

De presentaties vind je terug bij 'Lancering oproep stadsvernieuwing'

De visieteksten en de aanvraagformulieren zijn terug te vinden bij 'documenten stadsvernieuwing'.

Programma:

14 u. - 14.45 u.
Juryvoorzitter, Michiel Dehaene, stelde de geactualiseerde visietekst stadsvernieuwing voor met aandacht voor stedelijke uitdagingen en evoluties.

14.45 u. - 15.15 u.
Marc Martens (regieteam) sprak over de inzet van de conceptsubsidie voor een goed stadsontwerp en stedelijke capacity building.

15.15 u. - 15.30 u.
Thierry Goossens (team stedenbeleid) lichtte de oproep stadsvernieuwing 2018 toe: projectsubsidie, conceptsubsidie en thematische oproep.

15.30 u. - 15.45 u.
Luus Heyligen (team stedenbeleid) lichtte de thematische oproep ‘Groen-blauw in de stad’ toe.

Uitreiking Slim in de Stad-prijs 2017

Op  5 maart 2018 vond de uitreiking van de Slim in de Stad-prijs plaats.

Het juryverslag, de presentaties, de inschrijvingslijst en meer informatie over de ingediende concepten vind je op : Slim in de Stad-prijs 2017

Programma :

13 u. - 13.15 u.
Welkomstwoord Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap Binnenlands Bestuur

13.15 u. - 14 u.
Keynotespreker Mika Rantakokko, coördinator van de Finse stad Oulu voor het Europese partnerschap ‘Digital transition’ in het kader van de EU urban agenda. Hiervoor was hij chief operating officer voor de Six Cities Strategy (6 Aika), in het bijzonder voor City business’, een open innovatie platform van 6 Finse steden.
 
Mika Rantakokko licht toe hoe Finland en haar steden omgaan met de digitale transitie.

14 u. - 15.15 u.
Panelgesprek: Smart Flanders en de rol van de overheid & digitale platformen in de samenleving met dr. Rogier De Langhe, Prof. dr. Pieter Ballon, Mieke Van Cauwenberghe, Kris Lemkens en Barbara Van Den Haute

‘Zie je evoluties richting Internet of Things platformen die zaken efficiënter doen dan de overheid? Hoe moeten overheden zich organiseren op de snelle technologische veranderingen? Wat is de meerwaarde van Open Data Charters (versus datadriven aanpak grote IT-spelers)? Hoe kan je creatieve spelers uit andere sectoren hierbij betrekken?  

Dr. Rogier De Langhe, economiefilosoof aan de UGent en medeorganisator van de Assembly of the Commons in Gent

Prof. dr. Pieter Ballon, coördinator van het Smart Flanders programma en auteur van de boeken ‘Smart cities’ en ‘Humane stad’.

Mieke Van Cauwenberghe, manager Slimme Stad & Innovatie bij de stad Mechelen.

Kris Lemkens, technologiemanager bij de stad Genk.

Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal bij het Agentschap Informatie Vlaanderen dat Vlaamse en lokale besturen ondersteunt in de transformatie tot een datagedreven overheid. Ze zit in die rol ook het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid voor.

15.15 u. - 15.30 u.
Voorzitter Geert Mareels lichtte de ingediende concepten toe.

Vlaams minister Liesbeth Homans reikte de Slim in de Stad-prijs 2017 uit.

15.30 u. - 16.10 u.
Toelichting van winnende concepten