Oproep (Investeringen in) sociale infrastructuur

Deze oproep kadert in de beleidsvisie van zowel het Vlaamse Stedenbeleid als deze van het Vlaamse Beleid Armoedebestrijding. 

In het kader van Stedenbeleid is de doelstelling van deze oproep om:

  • te investeren in (sociale) infrastructuur die een duurzaam hefboomeffect kan genereren in de aanpak van een belangrijke stedelijke problematiek en voor het opwaarderen van de betrokken stad of stadsdeel;
  • door investeringsprojecten de sociale cohesie  te verhogen en de buurt op economisch vlak revitaliseren… Dit kan het maatschappelijk weefsel van de steden versterken en de stad voor alle inkomensgroepen aantrekkelijker maken om te (blijven) wonen.

In het kader van Armoedebestrijding is de doelstelling van deze oproep:

  • om mensen in (kans)armoede opnieuw zelfredzaam te maken met een doortastend armoedebestrijdingsbeleid;
  • te komen tot een structureel, integraal en inclusief vormgegeven en uitgevoerd beleid. Zo kunnen mensen in armoede alle kansen gegeven worden om zelfredzaam te worden;
  • bijzondere aandacht te schenken aan het doorbreken van intergenerationele armoede en het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit.

Vertrekkende vanuit het feit dat armoede een complex probleem is dat raakt aan diverse maatschappelijke aspecten, dienen de infrastructuurprojecten een verbindend en integrerend element te vormen binnen het lokale armoedebeleid. Het bundelen van voorzieningen en het overstijgen van een ééndimensionale beleidsfocus zijn hierbij richtinggevende principes in de intentie tot het stimuleren van zelfredzaamheid.

Nieuwsbericht

Uiterste indieningsdatum: 16 oktober 2016