Oproep ‘City of Things’ - Slimme steden en gemeenten

  • 19 december 2017

Begin 2017 bouwden Vlaanderen, Stad Antwerpen en Imec samen ‘City of Things’ uit, een digitale stad verweven met de werkelijke stad om de mogelijkheden van smart cities te onderzoeken. In die proeftuin testten gebruikers de technologie uit in de praktijk. De opgedane ervaring en lessen, trekken ze nu door naar Vlaanderen. 

De oproep ‘City of Things’ ondersteunt de Vlaamse steden en gemeenten om de noodzakelijke inzichten te verwerven. Pas daarna kunnen ze overgaan tot een daadwerkelijke implementatie van smart city-toepassingen die gebruik maken van Internet of Things (IoT)-technologieën. De toepassingen kunnen ruim zijn: slim parkeren, gezondheidszorg op afstand of efficiënt energieverbruik. Met de oproep kunnen de steden en gemeenten kennis opdoen over de technologie, de noden van de gebruikers en de zakelijke kant. 

Het totale budget bedraagt 4 miljoen euro. De indiening gebeurt in twee fasen. In een eerste fase tot en met 31 januari 2018 kunnen lokale besturen projectideeën aanmelden via het specifiek daarvoor ontworpen formulier. Zo kan de Vlaamse overheid nagaan of het potentiële projectvoorstel voldoende beantwoordt aan de doelstellingen van de oproep en om afstemming tussen projecten in een zo vroeg mogelijk stadium te stimuleren. 

In een tweede fase – uiterlijk op 30 april 2018 – moeten de steden en gemeenten subsidieaanvragen indienen. Alle nuttige documenten (wettelijk kader, handleiding, aanmeldingsformulier en aanvraagformulier met de bijlagen) vind je onder op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.