Open data als bron van innovatieve tools

  • 4 mei 2018

Hoe kan je als overheid innovatie aanmoedigen? Dit kan door gegevens als open data ter beschikking te stellen. Op deze manier kan elke burger, onderneming, onderzoeksinstelling, enz. met gegevens aan de slag om nieuwe toepassingen of apps te ontwikkelen.

De gemeente- en stadsmonitor is een nieuwe tool van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Het is een omgevingsscanner die input kan geven aan beleid van lokale besturen (bestuursakkoord, strategisch meerjarenplan, enz.). Bijna 150.000 inwoners in onze steden en gemeenten vulden voor deze monitor een enquête in. Voor tal van thema’s krijgen gemeenten hierdoor inzicht in de tevredenheid, het gedrag en de participatie van hun inwoners. Het is dan ook een stille hoop dat zoveel mogelijk actoren met dit materiaal aan de slag gaan. Als anderen op basis van deze monitor daarom nuttige applicaties ontwikkelen, dan kunnen we dat alleen maar toejuichen. Onze data van de gemeente- en stadsmonitor staan daarom geanonimiseerd voor iedereen ter beschikking om toepassingen te ontwikkelen.

‘Hoe fijn is het leven in uw gemeente?’ ontwikkeld met data van de Vlaamse overheid

Op maandag 16 april lanceerde de Standaard de tool ‘Hoe fijn is het leven in uw gemeente?’ Met deze tool spendeer je een dag van opstaan tot slapengaan in een gemeente naar keuze. Zo ontdek je op een attractieve en kernachtige manier de sterktes en zwaktes van je gekozen gemeente. Deze wervende tool is voor een belangrijk deel ontwikkeld op basis van data uit de gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen van de Vlaamse overheid. Dit is een mooie illustratie van een toepassing die we als overheid zelf niet uitgedacht hebben, maar die wel ontstaat door het openstellen van data. Door data te verzamelen en op een kwalitatieve manier open te stellen, kan iedereen nieuwe toepassingen ontwikkelen. Zowel burgers, start ups en ondernemingen, media als onderzoeksinstellingen kunnen ermee aan de slag. Zo ontstaan er creatieve tools met nieuwe functionaliteiten die je vaak zelf niet voor ogen had.

Smart Flanders, data kwalitatief openstellen

Als Vlaamse overheid willen we door het openstellen van data aan innovatie bijdragen. Hiervoor is ook het Smart Flanders programma opgestart om de 13 centrumsteden en de VGC te ondersteunen op vlak van smart cities. Met een Open Data Charter en verschillende datapiloten (over parkeren, toegankelijkheid en gebruikers en passantengedrag in steden) willen we (real-time) data op een kwalitatief hoogwaardige manier ontsluiten zodat iedereen slimme toepassingen kan ontwikkelen voor stedelijke uitdagingen. Met de gemeente- en stadsmonitor zitten we zeker nog niet op het hoogste niveau van open data, maar de tool van de Standaard bewijst dat het openstellen van data in een lager niveau (vb. excel, csv, …) al kan volstaan voor het creëren van nieuwe toepassingen.

Privacy versus open innovatie

Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of GDPR) bestaat het gevaar dat overheden en private actoren zich meer terugplooien en data minder openstellen. Dit mag niet de bedoeling zijn. In principe gaan een betere gegevensbescherming en open data hand in hand. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk actoren (burgers, start ups, bedrijven, onderzoeksinstellingen, …) toepassingen kunnen ontwikkelen op basis van open data met respect voor de privacy. De privacyregels mogen daarom geen excuus vormen om data niet open te stellen, maar net een aanmoediging om data op een betere en slimmere manier ter beschikking te stellen.

We begrijpen ook dat veel bedrijven vandaag nog een verdienmodel hanteren op basis van het verkopen van datagegevens, maar we gaan er als overheid vanuit dat er misschien nog betere en meer duurzame verdienmodellen zijn op basis van het delen van data, en het aanbieden van services gebaseerd op deze gegevens.

Zelf gemeente- en stadsmonitordata analyseren

Wil je zelf de cijfers van jouw gemeente grondig analyseren en vergelijken met andere gemeenten? Dan kan je steeds terecht op onze gemeente- en stadsmonitor.